Mahal Aura

Kültür için Alan tarafından fonlanan, danışmanlığını Rahmi Öğdül’ün yaptığı ”Mahal Aura” projesi sergisi, 13 Ekim saat 18:00 de Galeri A’da açılıyor. 23 Ekim’de saat:19:30 da Aziz Vukolos Kilisesi’nde kapanış konseriyle sonlanacak olan projenin sergisi, 13-23 Ekim tarihleri arasında gezilebilir.
Varoluş anlamındaki ‘kevn’ sözcüğünden kökenlenen mekân, bir şeyin varlık haline geldiği, varlığını sürdürdüğü, üretirken kendisini de üretip dönüştürdüğü yer. John Berger’in belirttiği gibi, “bizden önemli sonuçları gizleyen artık zamandan çok mekândır.”
Mahal Aura projesi, zamanla mikro-kültürel hafıza mekanına dönüşmüş, yereldeki iki kültür alanını odağına alıyor. Yontulara, oyuncaklara, enstrüman yapımına ve resim üretimlerine ev sahipliği yapmış olan bolca alet edevat içeren İzmir’in Güzelyalı semtindeki merhum mimar Ahmet Bilgin ve Manisa’nın Kavaklıdere kasabasındaki marangoz Tokdil Musa Ersoy’a ait atölyeleri, görsel sanatçılara ve müzisyenlere üretim alanı olarak sunan proje; zamanla güçlenen mekânın aurasının, sanatsal üretim süreçlerine etkisine dikkat çekmek istiyor.
ENG
“Mahal Aura” Project, funded by Spaces of Culture and supervised by Rahmi Öğdül, opens its project exhibition at Gallery A at 18:00 on 13 October. The exhibition of the project, which will terminate with the closing concert at Saint Vuokolus Church at 19:30 on 23 October, can be visited between 13-23 October.
Originating from the word ‘kevn’, which means existence, space is the place where something comes into existence, maintains its existence, and produces and transforms itself while producing. As John Berger puts it, “it is now space rather than time that hides away important results from us”.
The Mahal Aura project focuses on two local cultural areas that have turned into micro-cultural memory spaces over time. The project presents the workshops of the late architect Ahmet Bilgin in the Güzelyalı district of İzmir and the carpenter Tokdil Musa Ersoy in the Kavaklıdere town of Manisa, both of which have a lot of tools and have hosted sculptures, toys, instrument making and painting productions, as production areas for visual artists and musicians. The project wants to draw attention to the effect of the space’s aura that gets stronger over time on the artistic production processes.