başka bir dünya/ANOTHER WORLD ++

BAŞKA BİR DÜNYA
İnançlarımız varoluşumuzla beraber başladı, binlerce yılda şekillendi, kimi büyük değişimler geçirdi, kimi ilk günkü kıvılcımını saklamış uyuyor. Farklı kıtalarda farklı yaşamlar sürdük. Önce yok olduk, sonra küllerimizden doğduk ve yükseldik. Yaşamlar hikâyeye, hikâyeler mitlere, mitler efsanelere dönüştü.  Kendi dünyamızı kendimiz yaratırken bir yandan da varlıklara ruh atadık, ateşten toprağa, havadan suya her şeye anlamlar yükledik. Şimdi geçmiş inanışlarımızın ve onlara dair yarattığımız somut veya soyut tüm varlıkların gölgesinde geleceğimizin izlerini arıyoruz.
“Başka Bir Dünya” bu arayışın geldiği noktada, tarihin ve belleğin kadim dönemlerine dair hayali bir yolculuk yaparak semboller, inanışlar ve kültürlerin etkisinde yeni nesneler ve ütopik tasvirler sunma niyetindedir.
BİYOGRAFİ
 
Efe Türkel
 1978 doğumlu sanatçı-tasarımcı, akademisyen. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nde tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası sanat-tasarım etkinliklerinde küratör, katılımcı, düzenleme kurulu üyesi olarak yer almış ve ulusal düzeyde üç ödül kazanmıştır. Beş kişisel sergisi bulunan Türkel’in eserleri Ukrayna, Güney Kore, Kıbrıs, Letonya, Bulgaristan, Arjantin, Mısır ve İtalya’da sergilenmiştir. Akademik kariyerini 2001 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak sürdüren Türkel, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Tıp Bilimleri Enstitüsü’nde de dersler vermiştir. Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde ve Lisansüstü programlarında da dersler vermektedir.Seramik malzemenin hem sanat hem de tasarım alanında sunmuş olduğu imkânların ve multi-disipliner yapısının sanatçı-tasarımcı için hem düşünsel hem de pratik anlamda sonsuz bir çeşitlilik içerdiğini düşünmektedir. Bunun yanı sıra, onu hayatımızdaki her âna, sürece ve mekâna tanıklık-eşlik edebilecek, mistik, kendine has kodları olan bilgiler bütünü olarak görmektedir. Farklı disiplinlerde de eserler üreten Türkel’in çalışmalarındaki temalar, eski kutsal inanış veya dogmaların binlerce yıl süren yolculuğunda dönüştükleri durumlar ve bu durumların çağımız realitesinde bulduğu karşılıkların imgesel temsiline yöneliktir.