For Art-Four Artists

“Herkesin eşsiz bir yeteneği ve bunu eşsiz bir biçimde ifade etme şekli vardır. “

Bu sergide bir araya gelmiş dört sanatçının yeteneklerini yaratıcı ifadeleri ile birleştirerek sanat yolunda yürüme adımlarını izleyebiliriz.” Sanat sanat içindir. Sanat eserinin içindeki mesaj ise, toplum içindir ki bazen bu sanatçının kaygısı olmayabilir bile. “An” ı samimiyetle yaşayan, eserini bu süreçte üreten sanatçının devinimleri benzer süreçler ya da farkındalıklar yaşayan diğerleri için bir kendini bulma köprüsüdür. Burada asıl mesele sanatçının kendine dolayısıyla çevresine olan derinliği ve samimiyetinin çalışma disiplini ile eserini oluşturmasıdır.

BENGÜ BAHAR ÖZLÜKCAN (1971) -TURKEY

1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında Salzburg Internationale Summer Academie-Avusturya’da George EISLER atölyesinde çalıştı. Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ardından 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde “Sanatta Yeterlik” eğitimini/eğitimini tamamladı. Bu süre içinde on iki kişisel sergi açtı, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışma ve organizasyonlara katıldı. Bugün kendi atölyesinde çalışmalarına ve resim çalışmalarına devam etmektedir.

She was graduated from Dokuz Eylül Unıversity, Buca Faculty of Education-Fine Arts Department in 1992. In 1992 she worked in George EISLER studio in Salzburg Internationale Summer Academie-Austria  She completed her studies on “Painting as a Major Field of Arts” at Dokuz Eylül University the Institute of Social Sciences, then in 2004”she completed the study/training of “Qualification in Art” at Dokuz Eylül University Institue of Fine Arts. During this period she has held twelve personal exhibitions, participated in various national and many international competitions and organizations. Today she is continuing her studies and painting in her own studio.

Some Exhibitions

1992-Group Exhibition -Salzburg Internationale Sommerakademia, /AUSTRIA

1994-Instalation-French Culture Center, İzmir/TURKEY

2000- 61.Government Art and Sculpture Exhibition(with competation)-İstanbul/TURKEY

2000- Turkcell Exhibition(with competation)-İstanbul/TURKEY

2001- T.R.T. Government TV Exhibition(with competation)-İstanbul/TURKEY

2005 International B.E.F. I. Fine Art Meeting Exhibition-İzmir/TURKEY

2005- I EGEART Art Fair- İzmir/TURKEY

2006- 67. Government Art and Sculpture Exhibition(with competation)-İstanbul TURKEY

2007- Government Art and Sculpture Gallery-İzmir/TURKEY(solo)

2007- II. EGEART Art Fair-İzmir/TURKEY

2008-Artist-Çukurcuma-İstanbul/TURKEY(solo)

2009-Artist-Çukurcuma-İstanbul/TURKEY(solo)

2009- Contemporary Art- International İstanbul Art Fair-İstanbul/TURKEY

2013- Ege University Art Gallery-İzmir/TURKEY(solo)

2013- 3.Old-House- New-Art  International  Art Symposium Exhibition-İzmir/TURKEY

2014- Group Exhibiton- Galerie fenster 2 Augsburg-GERMANY

2014-Group Exhibiton Jellybrain Gallery Viyana-AUSTRIA

2014- 4.Old-House- International NewArt  Art Symposium Exhibition-İzmir/TURKEY

2015-2.International Culture Art Dialoglagues 1.Mehmet Nuri Göçen  Kuşadası/TURKEY

2015-1.International KünstlersymposiumScwhabmünchen 2015- GERMANY

2015- 5. Old-House- NewArt  International  Art Symposium Exhibition-İzmir/TURKEY

2015- Yogyakarta International Art Festival 2015/INDONESİA

2016-Art Collection-İstanbul/TURKEY(solo)

2017- 2. International KünstlersymposiumScwhabmünchen 2017/GERMANY

2017-6. Old-House- NewArt  International  Art Symposium Exhibition (Participant and Coordinator)İzmir/TURKEY

2018- 7. Old-House NewArt International Art Symposium Exhibition (Participant and Coordinator)-İstanbul/TURKEY

MELTEM ORPAK TUNCER

Ankara da doğan sanatçı, resim çalışmalarına 1988 yılında ressam Cavit Atmaca atölyesinde başladı. Aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı bölümüne girdi. Bu lisans eğitimi süresince de ressam Cavit Atmaca atölyesinde hem sanat çalışmalarına devam etti hem de sanatçının asistanlığını yaptı. 1992 yılında lisans eğitiminden mezun olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında yüksek lisans programına başladı. Bu programdan ‘Çağdaş Resim Sanatında Üslup Problemine Abidin Dino’nun Yaklaşımı’ konulu tez ile mezun oldu.

Profesyonel sanat hayatının yanı sıra lisans mezuniyetinin ardından başladığı sanat eğitimciliğini hem milli eğitim de hem de ‘Atölyemor’ adlı özel atölyesinde sürdürmektedir. Sanatçı süreç içinde zaman zaman Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Ana Sanat Dalında öğretim görevlisi olarak derslere girmiştir.  

Halen İstanbul da aktif olarak sanat hayatına devam etmektedir.

İlk ve ortaokulu Almanya’da tamamladıktan sonra 1984 yılında Türkiye’ye döndü. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Resim Ana Sanat Dalı Lisans eğitimini 1992 yılında, Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında tamamladı. 2005-2017 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersi verdi. Adana Gündoğdu Okullarında 1999 -2022 yılları arasında Resim Öğretmeni ve Görsel Sanatlar bölüm başkanı olarak görev aldı. 2016 yılında kurulan Gündoğdu Vakfına bağlı Gündoğdu Art Galeri Direktörlüğü görevini 2022 yılına kadar devam ettirdi. Goethe Enstitüsü ile Güney Kore’de yapılan ‘’Drama yöntemiyle Almanca Eğitimi ‘’ projesi ile birlikte yurt içinde ve yurt dışında drama yöntemini kullanarak Goethe Enstitüsü iş birliği ile Drama ve resim yoluyla Almanca Öğrenme eğitimleri başlamıştır ve devam etmektedir. Nini S. Önözden çalışmalarını Adana’da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

KARMA VE GRUP SERGİLERİ

1991 Çetin Emeç Sanat Galerisi

1991 Bizim Ev Sosyal Tesisleri Galerisi Manisa

1992 BMS San-Art Sanat Galerisi İzmir

1993 Kadın Sanatçılar Sergisi EBSO Sanat Galerisi İzmir

1994 Enstalasyon Fransız Kültür Merkezi İzmir

1995 İş Bankası Sanat Galerisi İzmir

2001 Pine Bay Sanat Galerisi Aydın

2002 İletişim Sanat Galerisi İzmir

2003 Martı Sanat Galerisi İzmir

2004 Işık Kent Eğitim Kampüsü Galerisi İzmir

2005 Kadın Sanatçılar Yarışma Sergisi EBSO İzmir

2006 Üniversite Olimpiyatları Sergisi İzmir

2006 BEF Uluslararası 1. İzmir Sanat Bienali İzmir

2007 2. Ege Art Sanat Fuarı İzmir

2015 Uluslararası Kültür Sanat Diyalogları Derneği 2. Mehmet Göçen Uluslararası Resim Çalıştayı

 2016 N.K. Ü 1.Mail Art Bienali Tekirdağ/Türkiye

 2016 leylek ve doğal yaşam festivali uluslararası karma resim sergisi Selçuk/Aydın/Türkiye

 2016 Uluslararası Kültür Sanat Diyalogları Derneği

 3. Mehmet Göçen  Uluslararası Resim Çalıştayı

2017 2.ınternation Künstlersyposium Scwhabmünchen/ Almanya

2017 6. Eski Ev Yeni Sanat uluslararası sanat sempozyumu İzmir/Türkiye

2018 7. Eski Ev Yeni Sanat uluslararası sanat sempozyumu İstanbul / Türkiye

2018 7.İzmir Resim Heykel Müzesi Eski ev yeni sanat uluslararası sergisi İzmir /Türkiye

2019 2.N.K.Ü ULUSLARARASI Mail Art Tekirdağ/Türkiye

2019 3.İnternation Künstlersyposium Scwhabmünchen/ Almanya

K A R M A S E R G İ L E R

2006-Adana Kafkas Kültür Derneği: Resim-Heykel

Sergisi- ADANA

2008-Adana Kafkas Kültür Derneği: 7. Geleneksel

Resim-Heykel-Seramik Sergisi- ADANA

2010-Altan Sanat Galerisi: 87.Yılında Cumhuriyet

Sanatçıları-1 Sergisi- ADANA

2013-Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi:

‘’Ahde Vefa’’ Sergisi – ADANA

2018-Gündoğdu Sanat Galerisi: ‘Hayatlar

Kareler’’Sergisi-ADANA

2019-Türk Dünyası Uluslararası Resim Çalıştayı ve

Sergisi-ADANA

2019-Adana 13.Uluslarası Çukurova Sanat Günleri

Karma Sergi-ADANA

2019-İzmir Alaçatı’’ Veryeriler Grup Ot Festivali’’

Resim Sergisi-İZMİR

2019-Gündoğdu Sanat Galerisi:’’ Pop up’’ Sergisi-

ADANA

2019-Adana Go Ofis- ‘’Alt Katın Renkleri’’ Sanat

Çalıştayı ve karma sergisi-ADANA

2019-Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Galerisi:

‘’Her şeyi Hatırlıyorum’’ Sergisi-İSTANBUL

2019-Habitat Otel ‘’Sarıkamış Kars Resim Çalıştayı’’

ve Sergisi –KARS

2020-Ulusal ‘’Antikye Sanat Buluşması’’ Sergisi-

HATAY

2020-Vagabond ‘’PopUp’’ Art store -ONLİNE Sergi

2020-Vagabond ‘’Art Exhibition’’-ONLİNE Sergi

2021-75.Yıl Sanat Galerisi: ‘Ekim Geçidi Adana’

’Sergisi-ADANA

2021- Gündoğdu Sanat Galerisi:’’ Toros’’ Sergisi-

ADANA

2021-Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

Ahmet Yeşil Sanat Gelerisi ‘’MİNİPAİNT’’

Ulusal Karma Resim Sergisi-MERSİN

2021-Korart Sanat Galerisi ‘’Yeni Yıla Merhaba’

’Karma Resim Sergisi-ADANA

2022-Pinelo Art Galery’’Club for Unesco Pireus &

İslands ExhibitionHall’’Karma Resim Sergisi-Athena

K İ Ş İ S E L S E R G İ L E R

İ1996 Kresslersmühle Sanat Galerisi- ALMANYA/

AUGSBURG

1997 Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi Galerisi- ADANA

1998 AÇS Sanat Galerisi- ADANA

2002 Hilton Sanat Galerisi- ADANA

2003 Maliye Sanat Galerisi- ADANA

2009 Altan Sanat Galerisi – ADANA

2017 Gündoğdu Sanat Galerisi – ADANA

2019 Gündoğdu Sanat Galerisi-ADANA

Tuncay Topçu

1966’da Ankara’da doğmuştur.

İzmir’de yaşamakta ve çalışmalarını orada sürdürmektedir.

1966 born in Ankara, Turkey.

Lives and works in İzmir.

EDUCATION

1984-88 Marchent Marine Academy İTÜ

1994-96 London Guildhall University, Putney School of Art

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2021 Galeri/Miz, İstanbul

2021 Antique & Art Fair, İstanbul

2018 Tosca Art Gallery, Ankara

2016 ArtCollection, İstanbul

2015 ArtCollection, İstanbul

2013 Çanakkale State Gallery

2011 A Gallery, İzmir

2010 “Amoment in life…” Ares Art Gallery, TÜYAP Art Exposition, İstanbul

2008 Anka Art, İstanbul

2007 Art&Life Gallery, İstanbul

2007 MKM, Art&Life Gallery, İstanbul Art Fair

2006 Jazznow Art Gallery, Bodrum

2006 Kare Art Gallery, İstanbul

2005 Arteo Art Gallery, Bodrum

2005 Başak Sigorta Art Gallery, İzmir

2003 Başak Sigorta Art Gallery, Ankara

2003 Kare Art Gallery, İstanbul

2000 Başak Sigorta Art Gallery, İzmir

1999 Concept of Art, Berkshire, Massachusetts USA

1998 Kare Art Gallery, İstanbul

1996 Aphrodie Art Gallery, İzmir

1996 Interior Dynamics, Richmond, USA

1995 Hydepark Gallery, London

1994 Interior Dynamics, Richmond, USA

1993 Nomad Art, London

1991 FY Art Gallery, İzmir

GROUP EXHIBITIONS, SYMPOSIUMS

2021 “Republic” Portakal Çiçeği Art Colony, Ankara

2021 “Toros Group Exhibition” Gündoğdu Art Gallery, Adana

2021 “Kalamar Art Workshop”, Kalkan, Antalya

2021 “What Makes Us Live” 4. Internationales Künstlersymposium Schwabmünchen,

Germany

2021-20-19-18-17 Pashmin Art, China

2020 “Alaçatı, After The Pandemic”, İzmir

2020 Affordable Art Fair, ACT Contemporary, Milan, Italy

2019 Step İstanbul’19, Gama Gallery, Anka Art, Ankara

2019 Ramart Platform’19, İstanbul

2018 Comtemporary İstanbul, Gallery Baraz, İstanbul

2018-17-16-15-14-14-13-12-11 “Old House, New Art” 1st International Art Symposium, İzmir

2017 “InnerVisions”, Galeri/Miz, İstanbul

2017 Boushahri Gallery “Turkish Fine Arts”, Kuwait

2016 Minima Gallery, Mykonos Greece

2016 Gallery Moreno Landsberg, Germany

2014 Gellybrain Gallery, Vien, Austuria

2014 Gallery 2 Fenster Zwei Ausburg, Germany

2013 Cumhuriyet Exhibition, Berlin, Germany

2013 “Side by Side” Peker Art Gallery, Ankara

2013 “Dinamo-1” Swissotel BüyükEfes, İzmir

2012-11-10-09-08 St.Anton, Arlberg Kulturage International Art Symposium, Avusturya

2010 Cittaslow Seferihisar Belediyesi l. International Art Symposium, İzmir

2010-09-08 33rd-34th DYO Paint Competition Exhibitions, Turkey

2009 “ZEITGEST”, Berlin, Germany

2008 Comtemporary Art Fair, Ares Art Gallery, İstanbul

2008 69th State Competition, Ankara

2008 Hovinkartona Art Centre, International Art Symposium, Finland

2007 Occhieppo, International Art Symposium, Italy

2007 “Sleeplessness at Nights” Art&Life Gallery, İstanbul (İstanbul Biennial)

2006 4th Int. Islamic World Comtemporary Painting, Saba Culture and Art Center, Tahran,

İran,

2005 66th State Competition, Ankara, İzmir

2005 Kare Art Gallery, İstanbul

2003 Kare Art Gallery, İstanbul

2002 “Artist2002” Art Fair, Kare Art Gallery, İstanbul

1997 58th State Competition, Ankara, İzmir

1996 57th State Competition, Ankara, İzmir

1996 Zella Gallery, Chealsea, London, England

1995 Interior Dynamics, Richmond, USA

1993 Stephan Bartley Gallery, London, England

AWARD

1996 State Conpetition, Printmaking Award

Yudum Akkuş/Selma Karaahmet Balcı/Özlem Ayvaz-Yolculuk Güncesi

“YOLCULUK GÜNCESİ”

Gündelik hayatın, kimlikleri manipüle edici tavrı karşısında “an” da kalmak adına çıktığımız bu yolculuk, geçmişin kümülatif AN’larından oluşan ANI’ların benliğimizle ve üretim pratiğimizle olan diyaloğundaki deneysel bir keşif yolculuğudur. Zaman zaman içsel bir etkileşime, yol aldıkça da mekâna, bedene ve zihne ait birer sembole dönüşür bu yolculuk. Tam da şu anda, belleğe yeniden dalma eylemi bizlere; var olan mevcut gerçeklik ile içsel yolculuk arasındaki kesitte bilinç üstü bir deneyim sunar.  

“Yolculuk Günceleri” isimli grup sergisinde üç farklı sanatçının, üç farklı karaktere sahip eserlerinin odağında bu yolculuğun değişim, dönüşüm ve başkalaşım sürecinin temsilleri yer almaktadır.

 Biraz gerçek, biraz kurgu…

Özlem AYVAZ

2000 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı yıl içerisinde yüksek lisans eğitim-öğretimini tamamlamak amacı ile Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 35. Madde ile görevlendirildi. 2001-2004 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon (Çizgi Film) Bölümünde görev yaptı. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Animasyon (Çizgi Film) Bölümünde yüksek lisansını birincilikle tamamladı. 2016 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini tamamladı. 2017 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Animasyon Anasanat Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak atanan Özlem AYVAZ , birçok kişisel ve karma sergiye katılarak sanatsal etkinliklerini sürdürmüş aynı zamanda ulusal ve uluslararası çeşitli sempozyumlara da katılım göstermiştir.

Selma KARAAHMET BALCI

Selma Karaahmet Balcı, lisans eğitiminin üçüncü yılı boyunca Fransa’da Ecole Nationale Superieure d’Art de Bourges’ da  öğrenim görmüş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği’den 2008’de mezun olmuştur. 2011 yılın da aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamlayarak doktora eğitimine başlamış ve araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2016 yılında doktora eğitimini tamamlayan sanatçı, bir çok ulusal ve uluslar arası kişisel ve karma sergiye katılarak sanatsal etkinliklerini sürdümektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği  Anabilim Dalında Dr. Öğretiim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Yudum AKKUŞ

1985 doğumlu sanatçı Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği’den 2006’da mezun oldu. 2009 yılın da aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanatçı 2012-2015 yılları arasındaki doktora eğitimi sırasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Eğitimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Şu anda D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Umur Türker/Kırlangıçlar

 

Dostluğun ve şefkatin simgesi olan kırlangıçların, yaşamı, umudu ve sevgiyi yeniden canlandırdığı düşünülür. Birçok kültürde kutsal sayılan bu kuşun insanları kazadan ve beladan kurtardığına inanılır. Kırlangıç, eski Türk ve Çin uygarlıklarından antik çağ denizcilerine kadar uzanan gizemli efsanelere konu olmuştur. Yuva yaptığı yere talih getirdiğine de inanıldığı için, Uygur Türklerinin evlerinin çatısına ve kapı önlerine kırlangıçlara özel yuvalar hazırladıkları bilinir.
 
Kutuplar hariç dünyanın hemen her yerinde yaşayabilen kırlangıcın yüz farklı türü vardır ve bunların yetmiş
KIRLANGIÇLAR  
 dokuz tanesi tanımlanmıştır. Narin, parlak tüylü, güzel öten ve hızlı uçan kırlangıcın karnı beyaz, gerdan ve alnı kızıl kahve, kuyruk, baş ve kanatlarıysa kuzguni siyahtır. Kil, çamur ve saman gibi malzemelerle oluşturdukları çanak şeklindeki sağlam yuvaya, dişileri tarçın renginde dört beş yumurta bırakır; sonra da eşler sırayla kuluçkaya yatarlar. Ebeveynlerinin getirdiği sinek ve böceklerle beslenen yavrular, iki hafta içinde gelişerek yuvadan uçarlar. Yaz sonunda günler kısalıp böcekler azalınca, ilkbaharda dönmek üzere kışı geçirecekleri sıcak diyarlara doğru göç ederler.
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ
 
1945 yılında Çanakkale Umurbey’de doğdu. 1965 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi. 1975-1978 yıllarında devlet bursuyla gittiği Paris’te Ecole Nationale Superieure Des Beaux Arts’da resim uzmanlığı, Ecole Des Hautes Etudes en Siciences Sociales’te sanat sosyolojisi (maitrise) çalışması yaptı. 1989-1990 yılları arasında Fransız Hükümetinin sağladığı bursla Fransa, Hollanda, Almanya ve İtalya’da modern sanat müzeleri ve sanat eğitimi yüksek öğretim kurumlarında araştırma ve çalışmalar yaptı. 
 
1978-1998 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 1998’den sonra da Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yaşar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim
UMUR  TÜRKER  
üyeliği yapan Umur Türker, başta Fransa ve Hollanda olmak üzere otuzun üzerinde kişisel sergi açtı. Onlarca karma, grup ve yarışmalı sergiye katıldı; başta Devlet Resim Heykel ve DYO olmak üzere önemli yarışmalardan sekiz ödül aldı. Türk Resmini temsilen Rusya (Moskova), Japonya (Tokyo), İspanya (Madrid) ve İtalya (Roma)’da önemli karma sergilere katıldı. Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan ve İtalya’daki özel koleksiyonlarda ve Türkiye’deki kamu kurumları, bankalar, özel koleksiyonlar, Ankara ve İzmir Devlet Resim Heykel Müzeleri, Anadolu ve Gazi Üniversiteleri Müzeleri ile Selçuk Yaşar Resim Müzesinde yapıtları bulunmaktadır. Sanatçı, İzmir Karşıyaka’daki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Meral Koraltan/Ben O’yum!
Ben O’ yum!
İnsan, istemeye doyumsuz bir varlıktır. Açgözlü talepkarlığını bastıracak tinsel bir dinginliğe ve yüksek bir bilgeliğe ulaştığını düşündüğü anlarda dahi ruhunun derinliklerinin bir yerinde hala açgözlü bir parçası sessiz çığlıklar ile istemeye devam eder.
O açgözlü parça gördüğü, duyduğu, bildiği herkesi kıskanır, herkes olmak ister…
Bir yönetici,
Bir bilim insanı,
Bir model,
Bir entelektüel,
Bir yazar,
Bir müzisyen,
Bir oyuncu,
Bir aşık,
hatta…
Bir sanatçı…
Yetinmek istemeyen insan özü, her kimliğe bürünebilir. Her kimliği taklit edebilir. Kendi karakterini de ardına saklayabileceği her maske onun için satılık bir metadır.
Günümüzde teknolojinin nimetleri de insanın bu kimlik açlığını besleyen el oldu. İllüzyon oyuncakları ile yaratılmış sanal ve sosyal mecralarda daha önce hiç bilmediği veya ulaşılamaz olarak gördüğü kişilerle tanışabiliyor. İnsan, yeni evrenlerin içinde özendiği ve özeneceği yeni rol modellerini sadece tanımakla kalmıyor onlarla konuşuyor, tartışıyor, kızıyor hatta pervasız ve umarsızca linç edebiliyor. Bir noktadan sonra da artık o rol modelleri ile aynı düzlemde olduğunu söyleyebiliyor.
Hangi sosyal çevre içinde yaşıyor olursa olsun, insan, sanal evrenlerin yardımıyla da kimlik alternatiflerinin sonsuza ulaştığı bir zamanda, artık hiçbir durumda olduğu kimliği sevip, özümseyip kabullenmek istemiyor. Onun yerine başka kimlikleri kendininmiş gibi sahipleniyor. Her birini hızlıca tüketip bir diğerine geçiyor.
Ve her döngüde Tanrının ona sunduğu gerçekliği istemeyip yeni bir gerçeklikte yaşamayı dileyen insanoğlu, yeni maske ve avatarlarının ardından, birbirlerine naifçe dönüp gülümseyerek;
“Ben O’yum.” diyor…
 
 
BİYOGRAFİ:
 
1979 Yılında Diyarbakır’da doğdu
İlk Orta ve Lise Öğrenimini İzmir’de tamamladı.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünü tamamladı.
2010-2014 Yılları arasında MEB’de Görsel Sanatlar-Teknoloji Tasarım Öğretmenliği yaptı.
Yurt içi, yurt dışı kişisel ve karma sergiler ile workshop katılımları olan sanatçının,
4.Ulusal İzmir’in Renkleri Resim Yarışması,
Ege Üniversitesi 5. Uluslararası “Egeart” Sanat Günleri Genç Sanat Yarışması,
Macaristan V. Balaton Salon Uluslararası Küçük Formatlı Eserler Bienali olmak üzere iki ödülü olan sanatçının eserleri özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.
İzmir’de Meral Koraltan Vuran kişisel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
 
Katıldığı Sergiler


Kişisel Sergiler
 
2010 Yılında Çeşme Kalesi Sanat Galerisi’nde kişisel resim sergisi açtı.
2014 Yılında İzmir Kültür Sanat Merkezinde kişisel resim sergisi açtı.
2014 Alaçatı Bashaques’ Concept Store/Gallery de kişisel resim sergisi açtı.
2015 Yılında İzmir Üniversitesi Necdet Doğanta Sanat Galerisinde kişisel resim sergisi açtı.
2017 Yılında İzmir GT Art &Interiors Sanat Galerisinde kişisel sesim sergisi açtı.
2018 Yılında İzmir Bortar Etkinlik ve sanat Alanında kişisel resim sergisi açtı.


Karma Sergiler


2003 Yılında Çeşme Aya Haralambos Kilisesi karma resim sergisine katıldı.
2009 Yılında Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Dünya Kadınlar Günü” karma resim sergisine katıldı.
2009 Yılında “1. Ulusal Sesan Serbest Sanatçılar Yarışması” karma resim sergisine katıldı.
2012 Yılında Kırmızı Ardıç Kuşu Sanat Galerisi’nin düzenlediği “19 Mayıs Alaçatı Genç Sanat Günleri” karma resim sergisine katıldı.
2013 Yılında “4.Ulusal İzmir’in Renkleri Resim Yarışması” yağlıboya ve akrilik dalında, “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Özel Ödülü” sergisine katıldı.
2013 Ege Üniversitesi “5. Uluslararası Egeart Sanat Günleri Genç Sanat Yarışması” sergisine katıldı.
2014 Yılında “5.Ulusal İzmir’in Renkleri Resim Yarışması” karma resim sergisine katıldı.
2015 Yılında ”Ekim Geçidi 14 Çağdaş Sanat ve Tasarım” sergisine katıldı.
2016 Yılında “Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası Mail Art Bienali” sergisine katıldı.
2016 Yılında “Macaristan V. Balaton Salon Uluslararası Küçük Formatlı Eserler Bienali” sergisine katıldı.
2016 Yılında İzmir GT Art &Interiors Sanat Galerisi’nde karma resim sergisine katıldı.
2016 Yılında İstanbul Sanatgezgini Kuruçeşme Galerisi’nde karma resim sergisine katıldı.
2016 Yılında Ankara Galeri Soyut ‘’YENİ ARALIK’’ proje sergisine katıldı.
2018 Yılında Anatolıa Online Müzayedelerine katıldı.
2018 Yılında Bortar etkinlik sanat alanında resim sergisine katıldı.
2020 Yılında Portakal Çiçeği UPSK ”Bulaşıcı Olan İyiliktir” projesine katıldı.
 
 

METİN ÜNSAL / HAYALET ŞİDDET

Küratörlüğünü Rafet Arslan’ın üstlendiği Metin Ünsal, “Hayalet Şiddet” adlı sergi 3-31 Mart İzmir Sanat, 4 Mart 2 Nisan GaleriA Güncel Sanat Merkezinde izleyiciye sunulacak. Sanatçı Metin Ünsal 2016 yılından beri tüm canlılara, özellikle kadına yönelik eril şiddetin ruhlarda yarattığı hasarın izlerini sürüyor.
Hayalet ile Yüzleşmek
Yaşam nefestir, candır, ışıltıdır. Onun karşısında ise yok oluş güçleri vardır, yaşayana karşı nefret duyan. Bu nefret de sıklıkla kontrolden çıkmış şiddete dönüşür. Şiddetin genellikle gizli kapaklı icra edildiği sanılır, ama artık o şiddetin hem ulu orta icra edilip hem de görünmez hale getirildiğine sık sık tanık oluyoruz. Kuşkusuz iyilik gibi kötülükler de birbirini mıknatıs gibi çeker. İyilik nasıl kendi benzerleri ile dayanışma içindeyse, kötülükler de kendi aralarında dayanışma halindedir. Birinden yaşam, birinden hiçlik akan iki ırmak gibi.
Şiddet doğaya, hayvana, insana, başka bir deyişle yaşama yönelir. Kadına, çocuğa, farklı oluşlara, varoluşlara, tercihlere, yaşamlara, kendi gibi olmayanlara yönelir şiddet. Uluorta cereyan etse de perdelenir, gizil kılınır, hayalete dönüşür, daha doğrusu dönüştürülür. Hiç beklenmeyen bir anda, yerde, kişide nüksedip onu ele geçirir. Aramızda sessizce dolaşıp her yerden çıkıveren bir hayalettir artık şiddet.
Sanatçı Metin Ünsal, 2016 yılından beri eril şiddetin ruhlarda yarattığı hasarın izlerini sürmektedir. Başlangıçta son derece naif konumda olan ruhlarda zamanla yaşanan tahribatı farklı sanatsal ifadeler aracılığı ile görünür kılar. Bu süreç içinde üretim pratiğini, konuşma ve basılı yayın gibi faaliyetlerle desteklenmiş bir dizi sergiye dönüştürmüştür. Bu kapsamda her sergi, yeni eklenen üretimlerle farklı şehirlerde de sanatçının temel derdini görünür kılar.
Şiddet ve ayrımcılığa uğrayan kadınların mücadelesinde önemli bir tarih olan 8 Mart’ı da içine alan bir dönemde Galeri A ve İzmir Sanat’ta eş zamanlı açılan iki sergi, Ünsal’ın projesini yeni bir aşamaya taşıyor. Sanatçının şiddetin ruhlarda yarattığı acı katmanlarını ifade eden yeni resim, heykel ve mekân düzenlemelerini “Hayalet Şiddet” başlığı altında yan yana getiriyor. Şiddet faillerinin yaratmak istediği boşluk, sessizlik, kanıksama iklimine karşı sesin büyümesine sanatsal bir katkı sunmak, hayaleti ifşa etmek için. 
 
Rafet Aslan
 
Sanatçı Bildirisi Metin Ünsal
Hayatı, cevap veremediğimiz birçok soru ile yaşıyoruz. Bu sorulardan biri de insanın neden bu kadar çok şiddete başvurduğudur. Peki; insanın insana, insanın hayvana ve insanın doğaya uyguladığı şiddeti azaltmak ve yok etmek için neler yapmalıyız? Eğitim, sevgi, aile ve kültür gibi çok başlıklı bir çözüm reçetesi olan bu yolda, hepimizin yılmadan mücadele etmesi ve idarenin bu iklimi yaratması gerekiyor. Ben, ortaya çıkacağı anı bekleyerek yaşayan bu dürtüyü yok etmek amacıyla, ilk önce eril güç ve otoritenin tüm canlılara yönelik şiddetini ve ayrımcılığını durdurması gerektiğine inanıyorum. Bu sorumsuz ve keyfi davranışlar, sonuçlarını asla kabul edemeyeceğimiz çirkinliklere, gözümüzle göremediğimiz acılara, onarılamayacak derinlikte yaralara ve zarar görmüş ruhların oluşumuna sebep olmaktadır. Bu sergi serisi de dünyada ve ülkemizde şiddete maruz kalan canlıların, özellikle kadınların, bebeklikten başlayan ve art arda biriken acı katmanlarından oluşmuş ruhlarının metaforik biçimlerini izleyerek, acılarını ve çaresizliklerini, kendinizi onların yerine koyarak hissetmeniz ve içselleştirmeniz içindir. “Erkek olmaktan utanç duymayacağımız bir toplum için…”
METİN ÜNSAL
b.1958, İstanbul 1958 yılı İstanbul doğumlu Metin Ünsal; ilk, orta ve lise öğrenimini Nişantaşı Işık Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik bölümünden mezun olmuştur. 1977 – 1980 yılları arasında temel sanat eğitimini aldıktan sonra çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışında sürdürmüştür. İlk kişisel sergisini 15 yaşında gerçekleştiren Ünsal, kişisel sergilerinin yanında bir çok karma sergiye katılmıştır. Yerli ve yabancı çeşitli koleksiyonlarda yapıtları yer alan sanatçı aynı zamanda bazı şirketlerde ‘Sanat ve Tasarım Danışmanlığı’ görevi de üstlenmiştir.  Ünsal, çalışmalarını Ortaköy ve Bodrum’da yer alan atölyelerinde sürdürmektedir.
KİŞİSEL SERGİLER

2021      Boşlukta
Galeri Işık, İstanbul

2020      Bedel
44 A Sanat Galerisi, İstanbul

2019      Hasar
ATONAL 9 Solo, Barın Han, İstanbul

2014      Okyanus
Sanatçı Atölyesi, İstanbul

2013      Varoluş Şifreleri
Galeri Işık, İstanbul

2012      Yaşam Sözleşmeleri
Nurol Sanat Galerisi, Bodrum

2012      İmgeler Atlası
Ekavart Galeri, İstanbul

2010      Blue Monday
Les Ottomans, İstanbul

2010      Yaşamdan Notlar II
Galeri Selvin, İstanbul

2001      Galeri Selvin Ankara

2000      Coşku Sanat Galerisi, İzmir

1996      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul

1995      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul

1994      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul

1993      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul

1992      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul
 
1990      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul

1989      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul

1980      Hobi Sanat Galerisi, İstanbul

1979      Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

1973      Anadolu Kulübü, İstanbul
SEÇİLMİŞ KARMA SERGİLER

2019      Hasar
ATONAL 9 Solo, Barın Han, İstanbul

2005      FMV Yolu Işıktan Geçenler Sergisi
Gallery Işık, İstanbul

2005      Boğaziçili Sanatçılar Sergisi
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

1998      Boğaziçi Mezunlar Derneği Sergisi
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

1993      İ.Y.İ. K 50. Yıl Sergisi
İstanbul
 

Arjen Baş/ CÊWÎ

ARJEN BAŞ, DAHA UFACIKKEN KEÇE YORGANINDAN ANNESİNE PATİK DİKEN,
AİLESİYLE MARDİN’DE YAŞADIĞI EVİ BOYDAN BOYA DESENLERİYLE BOYAYAN BİR
GENIE. KARDEŞİYLE DOĞDU; ANCAK ÇOK GEÇMEDEN ONU YİTİRDİ. ARJEN,
YALNIZ BİR İKİZ OLARAK YAŞIYOR. MODA OKUDU, OKUL HAYATI BOYUNCA ÇEŞİTLİ
ÖDÜLLER ALDI. ERKEN YAŞTA ABİYE VE GELİNLİK FİRMALARINDA ÖNCE ASİSTAN
SONRA BAŞ TASARIMCI OLARAK ÇALIŞTI. SANATÇININ MALZEMEYE OLAN İLGİSİ
VE DÜŞKÜNLÜĞÜ, TASARIMDA ANLATIMSAL BİR ÜSLUPLA BİRLEŞİR. ÖYLE Kİ
İZMİR GALERİ A’DAKİ İLK PERFORMATİF SERGİSİ CÊWÎ’DE BU ANLATILAR GİDEREK
BERRAKLAŞIYOR, BEDEN VE KIYAFETİN BULUŞTUĞU YERDE KRİSTALİZE
OLUYOR. CANLI MODELLERİN HER BİRİ AYRI BİR HİKÂYEYİ GİYİYOR. BU
TEMSİLİYET SANATÇININ KİŞİSEL TARİHİNDEN İZDÜŞÜMLERİ GÖSTERGELERE
DÖNÜŞTÜRÜYOR. KIYAFETLER BİR TASARIM NESNESİ OLMAKTAN ÇIKARAK
ESTETİK BİR VAROLUŞA KAVUŞUYOR. ARJEN BAŞ’IN SERGİYE VERDİĞİ İSİM
“CÊWΔ KURMANCİ DİLİNDE İKİZ ANLAMINA GELİYOR. BU İSİM KARDEŞİYLE BİR
BÜTÜN OLMAYI İŞARET ETSE DE YALNIZLIĞIN, TERK EDİLMENİN, SESSİZ BİR
YASIN DAMARLARINDA GEZİNİYOR. PERFORMANS VESİLESİYLE SANATÇI, İKİZİ
MEHMET’İ YÂD EDİYOR.

TASARIMCI/ARJEN BAŞ

Arjen Baş, İzmir ve İstanbul’da çalışmalarını sürdüren genç bir tasarımcı. Tasarımcının ilk kişisel sergisi Cêwî adıyla İzmir Galeri A
içerisinde bir hafta süre ile sergilenecek. Hazırlanan kıyafetlerde farklı malzemelerin bir arada kullanılması ve tasarımların 8 manken tarafından performans ile sunulması planlanıyor. Sergi; video, enstalasyon ve çağdaş sanat ögeleri barındırıyor. Tasarımcı aynı zamanda, hazırlık, üretim ve sergi aşamalarını dijital ortam içerisinde kayıt altına alarak
serginin devamlılığını ve gelişimini sürdürmeyi planlıyor.

Gürkan Baltacılar/Painting And İmprovisation

“Painting and improvisation” Gürkan Baltacılar tarafından düşünülen ve tasarlanan “aynı anda” resim ve müzik yapma yöntemidir. 1968’de resim 1971’de müzik çalışmaya başlayan sanatçı uzun yıllar hayal ettiği iki disiplini birleştirme düşüncesini, 2020 Pandemi döneminde gerçekleştirdi.Bu eylem önceden bir ressam ve bir (veya birkaç) müzisyen tarafından ayrı ayrı kişilerin denediği Bir performans olarak biliniyor.
BİYOGRAFİ:
Gürkan Baltacılar, 1956 yılında İzmir’de doğdu. Kendi kendine 1968’de resim, 1971’de müzik çalışmaya başladı.1972’de “Çatı1972”isimli grubunu kurdu. Sonraki yıllarda yaptıkları müziğin dünyada “Free improvisation” adıyla tanımlanmış olduğunu öğrendi. Resim ve müziği hiç bırakmadan 1980’de Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Şimdi İmge Zamanı
Şimdi İmge Zamanı
 
Gördüklerimizin, yaşadıklarımızın, düşündüklerimizin, değişik olanaklarla biçimlendirilmesi ile oluşan değerdir imge.  İmge, insanın düş kurması, düşünmesi ile, yaşamı daha boyutlu kavramamızı sağlar. İmge sanatta kullanılan temel kavramlardandır. Bütün sanat alanlarında, alanın kendine özgü imge oluşturma yöntemleri var.
Düş kuran, düşünen insan gerçeği bire bir taşıyarak, tasarılarını, düşlerini kurgularını gerçekleştiremez. Bu nedenle imge üretimi, sanatın, biçim ve biçem yaratmasındaki süreçlerinin ayrılmaz parçasıdır.
Düşünme ve sanat yapma özgürlüğü bu nedenle, dünyayı yaşanır kılan özgürlerin başında gelir.
Sergide değişik imgelerle karşılaşacaksınız., çünkü, “Şimdi İmge Zamanı”
 
                                                                                                          Bedri Karayağmurlar
 
 
 
 
BİYOGRAFİ:
Bedri Karayağmurlar
1951 Yılında Niğde’de doğdu.
İlk ve orta okulu İnegöl’de, öğretmen okulunu Çanakkale’de  okudu.
Afyon Lisesini bitirdi.
1974   Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü.
Bir süre hukuk fakültesinde okudum.
1987     D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde lisans.
1990     D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde resim Eğitimi Anabilim Dalı’nda “ Yaratıcılık ve Eğitim” konulu tezi ile yüksek lisans yaptı.
1993     D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat  Dalı’nda “ Sanatsal Yaratıcılıkta Soyutlama ve Günümüz Sanatındaki Yeri” konulu tezi ve sanatsal çalışmaları ile Sanatta Yeterlik (Doktora) programını bitirdi.
Değişik eğitim kurumlarında resim öğretmeni ve öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra;
1995     D.E.Ü.  Resim –İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda  göreve başladı.
2002   Doçent, 2008’de Profesör oldu.
Bugüne dek  43  kişisel sergi açtı.  Yurt içi ve dışında çok sayıda sergiye katıldı. Altı ödül aldı. Resimleri resmi ve özel koleksiyonlarda,  İzmir Resim Heykel Müzesi, Gazi Üniversitesi Müzesi, AÜ Çağdaş Sanatlar Müzesi, Bosna Hersek Prijador Müzesi, Bükreş Baskı Müzesi, Türkmenistan Milli Müzesi’ndeş  Bakü, Yunus Emre Enstitüsü’nde ve Ege Üniversitesi Kitap ve Kağıt müzelerinde  bulunmaktadır.
DEÜ. Buca Eğitim Fakültesi Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşmaları’nı (2005 ve 2007) yönetti ve bildirilerini yazdı.
Ege Üniversitesi Ege Art etkinliklerinde (2005- 2015) danışman ve seçici kurul  üyesi ve sanatçı olarak çalıştı.
Alanı ile ilgili katıldığı çok sayıda bilimsel ve sanatsal etkinlikte, sanatçı ve konuşmacı olarak yer aldı.
Sanatçı Uluslararası  Plastik Sanatlar Derneği  ve Birleşmiş  Ressamlar ve  Heykeltıraşlar Derneği  ve Dil Derneği üyesidir.
Resim çalışmalarıyla birlikte yürüttüğü edebiyat çalışmalarını öykü ve şiir alanlarında sürdürdü. Bunları, Yeni Gün Gazetesi,  Yeni Adımlar, Somut, Türkiye Yazıları, Dönemeç Kasaba Sanat, Dilizi, Ünlem, Kurşun Kalem, Kıyı Dili vb. bir çok debiyat dergisinde yayınladı. 1975  Sabahattin Ali  ile 1979 Başkent  Belediyesi  Öykü  Yarışmalarında  başarılı oldu.  İlk şiir kitabı “Gün Dökülmesi” nde , 2000 sonrasında yazdığı şiirlerden bir seçkiyi Afrodisyas yayınlarında yayımladı.
Sanat kuramları ve eleştiri alanındaki yazılarını sanat dergilerinde yayınlamayı sürdürmektedir. Yayınlanmış yedi kitabı bulunmaktadır.
Elazığ Fırat Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde  görev yaptı.
Sanatçı, İzmir ve Ayvalık’taki atölyelerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Biography
1951 He was born in Niğde (Cappadocia).
He studied, primary and secondary school in İnegöl and teacher school (high school) in Çanakkale. He Completed Afyon High School.
1974 He graduated from Gazi -Education Enstitute of Art Education Department.
I studied in law school for a while.
1987 He finished the studies for a bachelor’s degree in The Art Department of Buca Education Faculty- D.E.Ü.
1990 He stdudied in D.E.Ü. Social Sciences Institute of Art Education Program, MA Degree with art work and the thesis “Creativity and Education”.
1993 He finished Ph.d. Degree with the thesis of subject is ” The Abstraction in Artistic Creativity and Its Place in Contemporary Art” in D.E.Ü., The Ênstitute of Social Sciences of Art Department. Before he began to work at D.E.Ü. The Art Department of Buca Education Faculty in 1995, he worked at some schools as an art teacher.
2002 Asociation Profesor.
2008 Profesor
2013 He retired,
He had been opened 43 solo exhibitions. Exhibition, and Group Exhibition in Turkey and The other countries. He had been won six awards at some art competitions, Artist is member of The Society of International Plastic Art .
Hes works  in  the collection of official and  individual: Turkey  Ministry of Culture, Painting and Sculptur  of museum İzmir, Museum  University Gazi,  Cotemporary  Art Museum  of Anadolu University,  Art Museum  of Prijador  in Bosnia and Herzegovina, Museum Art Print Romania, National Art Museum Türkmenistan.  Ege University Book and Paper Museum.
He has been written articles and poems in the area of literature near by art works and has been continued to be published some articles at criticism and art theory. He has three books that published.
2005 “Buca Education Faculty 1st International Visual Arts Meeting” prepared by him as a crator.
2007 “Buca Education Faculty 2. International Visual Arts Meeting” prepared by him as a crator.
1995-2013 He worked  in The Art Department of Buca Education Faculty -D.E.Ü.
2013-2014 He worked  in the Art Faculty of İstanbul Aydın University.
2014 He still works in his own studio, Ayvalık- İzmir