Sergi: Kağıt Kalem/ Kalem Kağıt

KÂĞIT KALEM/KALEM KÂĞIT

Bu sergide yer alan çizimler, 2017-2022 arasında üretilmiş ve halen süren kişisel bir araştırmanın “çizgisel” çıktıları olarak okunabilir. Araştırmanın temel konusu insan bedeni ve onun devinimini sırasında aldığı anlık biçimlerdir. Bu biçimler hem dışsal hem içsel yansımalar üzerinden ifade edilmeye çalışılmıştır. Çizmek eyleminin zaman ve mekân ile sınırlı doğasını iki yalın malzeme üzerinden araştırmak da belirleyici bir unsur olarak sürece dahil edilmiştir. Çizmek eyleminin zaman kavramı üzerinden araştırılması fikri, desenlerin ortaya çıkması sırasında önemli bir yol gösterici olmuştur. Ayrıca akışın, ritmik hareketlerin çizgi üzerinden ifadesi ve biçim arayışları da çizimlerin ardındaki diğer bir düşüncedir. Bu düşünceler eşliğinde insan bedeni ana konu olmayı sürdürürken, hareketlerin temsilleri kendi bedensel çalışmalarımdan veya izlediğim uygulamalardan ortaya çıkmıştır. Vücudun hareket halindeyken zihinde bıraktığı “şip şak” görüntüleri referans alarak doğaçlama bir çizim akışı içinde onun yansımalarını aramak kâğıdı da bir oyun alanına, mekâna dönüştürmüştür. Çizimlere üretim zamanı açısından bakıldığında ilk örneklerde fasılalı çizim sürelerinin izleri, sonrasında akışkan, kesintisiz çizgilerden oluşan bir başlangıcı ve bitişi olan bir eylemin izlerine dönüşmektedir. Bazı desenlerde çizgilerin aralarında oluşan alanlarda, sık aralıklarla oluşturulmuş paralel çizgiler yer almaktadır. Bütün bunlar çizmek eyleminin ritmik yansımalarının araştırılmasıyla da ilişkilidir. Bu sayede belli bir sekans içinde üst üste yapılan çizimlerde, ritmik bir yapı oluşturmak da çizmek eyleminin içine alınmıştır.

Bununla birlikte kalemin bir noktadan diğerine kesintisiz yolculuğunda bıraktığı izlerin ne kadar kas ne kadar zihin olduğunu araştırmak, çizim alanı sınırlarının genişlemesine de yol açmıştır. Bu nedenle çoğunluğunun A4 kâğıtlar üzerinde yapılan üretimin az sayıda 70×100 cm. yüzeylerde de örneklerine bu sergide yer verilmiştir. 

Bu çalışmalar ve sergi için bir isim/başlık düşünürken bütün çizimlerin bir “ofis çalışma ortamında” gerçekleşmiş olması, kavramsal arka plânın yeni katmanlarının da oluşmasına fırsat yaratmıştır. Gündelik rutin akışın çizmek eylemi ile farklı bir faza geçmesi, kâğıdın bu fazın mekânı haline dönüşmesi ona yeni anlamlar yüklemiştir. Kişisel mahremiyet alanı olarak kâğıt bu kez “kalem” kelimesiyle yan yana gelince bu ikincil mekânsal anlamını da kendiliğinden edinmiştir.

Bu bağlamda Kâğıt Kalem/Kalem Kâğıt başlığı altında sergilenen çizimler, izleyicisine çizgi veya izlerin kâğıt yüzeyler üzerinde ortaya çıkış sürelerini de bir ifade biçimi olarak sunarak, insan bedeni üzerinden varoluşun biçimsel hallerinin temsili niyetiyle ortaya konmuş çalışmalar olarak kendini tanımlayabilir.

Arif Tansel Özalp, Ocak 2023

BİYOGRAFİ

1967 yılında Çanakkale’de doğdu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1993 yılında Lisans derecesini aldıktan sonra, İzmir’de çeşitli reklam ajanslarında tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. 2001-2005 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu için kurumsal tasarımlar ve afiş tasarımları yaptı. 2007 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermeye başladı. Grafik tasarım çalışmalarının yanı sıra çeşitli küratöryel projelerde davetli sanatçı olarak bulundu, atölyeler yönetti, yurtiçi/yurtdışı sergilerde yer aldı. Kişisel sanatsal çalışmalarında zaman kavramının çizim eylemi üzerindeki etkilerini araştıran, bunu gündelik nesneler, figüratif imgeler üzerinden görselleştirdiği işler üretmektedir. Galeri A Güncel Sanat Merkezi’nde açılan Kâğıt Kalem/Kalem Kâğıt sanatçının ilk kişisel sergisidir.