For Art-Four Artists

“Herkesin eşsiz bir yeteneği ve bunu eşsiz bir biçimde ifade etme şekli vardır. “

Bu sergide bir araya gelmiş dört sanatçının yeteneklerini yaratıcı ifadeleri ile birleştirerek sanat yolunda yürüme adımlarını izleyebiliriz.” Sanat sanat içindir. Sanat eserinin içindeki mesaj ise, toplum içindir ki bazen bu sanatçının kaygısı olmayabilir bile. “An” ı samimiyetle yaşayan, eserini bu süreçte üreten sanatçının devinimleri benzer süreçler ya da farkındalıklar yaşayan diğerleri için bir kendini bulma köprüsüdür. Burada asıl mesele sanatçının kendine dolayısıyla çevresine olan derinliği ve samimiyetinin çalışma disiplini ile eserini oluşturmasıdır.

BENGÜ BAHAR ÖZLÜKCAN (1971) -TURKEY

1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında Salzburg Internationale Summer Academie-Avusturya’da George EISLER atölyesinde çalıştı. Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ardından 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde “Sanatta Yeterlik” eğitimini/eğitimini tamamladı. Bu süre içinde on iki kişisel sergi açtı, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışma ve organizasyonlara katıldı. Bugün kendi atölyesinde çalışmalarına ve resim çalışmalarına devam etmektedir.

She was graduated from Dokuz Eylül Unıversity, Buca Faculty of Education-Fine Arts Department in 1992. In 1992 she worked in George EISLER studio in Salzburg Internationale Summer Academie-Austria  She completed her studies on “Painting as a Major Field of Arts” at Dokuz Eylül University the Institute of Social Sciences, then in 2004”she completed the study/training of “Qualification in Art” at Dokuz Eylül University Institue of Fine Arts. During this period she has held twelve personal exhibitions, participated in various national and many international competitions and organizations. Today she is continuing her studies and painting in her own studio.

Some Exhibitions

1992-Group Exhibition -Salzburg Internationale Sommerakademia, /AUSTRIA

1994-Instalation-French Culture Center, İzmir/TURKEY

2000- 61.Government Art and Sculpture Exhibition(with competation)-İstanbul/TURKEY

2000- Turkcell Exhibition(with competation)-İstanbul/TURKEY

2001- T.R.T. Government TV Exhibition(with competation)-İstanbul/TURKEY

2005 International B.E.F. I. Fine Art Meeting Exhibition-İzmir/TURKEY

2005- I EGEART Art Fair- İzmir/TURKEY

2006- 67. Government Art and Sculpture Exhibition(with competation)-İstanbul TURKEY

2007- Government Art and Sculpture Gallery-İzmir/TURKEY(solo)

2007- II. EGEART Art Fair-İzmir/TURKEY

2008-Artist-Çukurcuma-İstanbul/TURKEY(solo)

2009-Artist-Çukurcuma-İstanbul/TURKEY(solo)

2009- Contemporary Art- International İstanbul Art Fair-İstanbul/TURKEY

2013- Ege University Art Gallery-İzmir/TURKEY(solo)

2013- 3.Old-House- New-Art  International  Art Symposium Exhibition-İzmir/TURKEY

2014- Group Exhibiton- Galerie fenster 2 Augsburg-GERMANY

2014-Group Exhibiton Jellybrain Gallery Viyana-AUSTRIA

2014- 4.Old-House- International NewArt  Art Symposium Exhibition-İzmir/TURKEY

2015-2.International Culture Art Dialoglagues 1.Mehmet Nuri Göçen  Kuşadası/TURKEY

2015-1.International KünstlersymposiumScwhabmünchen 2015- GERMANY

2015- 5. Old-House- NewArt  International  Art Symposium Exhibition-İzmir/TURKEY

2015- Yogyakarta International Art Festival 2015/INDONESİA

2016-Art Collection-İstanbul/TURKEY(solo)

2017- 2. International KünstlersymposiumScwhabmünchen 2017/GERMANY

2017-6. Old-House- NewArt  International  Art Symposium Exhibition (Participant and Coordinator)İzmir/TURKEY

2018- 7. Old-House NewArt International Art Symposium Exhibition (Participant and Coordinator)-İstanbul/TURKEY

MELTEM ORPAK TUNCER

Ankara da doğan sanatçı, resim çalışmalarına 1988 yılında ressam Cavit Atmaca atölyesinde başladı. Aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı bölümüne girdi. Bu lisans eğitimi süresince de ressam Cavit Atmaca atölyesinde hem sanat çalışmalarına devam etti hem de sanatçının asistanlığını yaptı. 1992 yılında lisans eğitiminden mezun olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında yüksek lisans programına başladı. Bu programdan ‘Çağdaş Resim Sanatında Üslup Problemine Abidin Dino’nun Yaklaşımı’ konulu tez ile mezun oldu.

Profesyonel sanat hayatının yanı sıra lisans mezuniyetinin ardından başladığı sanat eğitimciliğini hem milli eğitim de hem de ‘Atölyemor’ adlı özel atölyesinde sürdürmektedir. Sanatçı süreç içinde zaman zaman Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Ana Sanat Dalında öğretim görevlisi olarak derslere girmiştir.  

Halen İstanbul da aktif olarak sanat hayatına devam etmektedir.

İlk ve ortaokulu Almanya’da tamamladıktan sonra 1984 yılında Türkiye’ye döndü. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Resim Ana Sanat Dalı Lisans eğitimini 1992 yılında, Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında tamamladı. 2005-2017 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersi verdi. Adana Gündoğdu Okullarında 1999 -2022 yılları arasında Resim Öğretmeni ve Görsel Sanatlar bölüm başkanı olarak görev aldı. 2016 yılında kurulan Gündoğdu Vakfına bağlı Gündoğdu Art Galeri Direktörlüğü görevini 2022 yılına kadar devam ettirdi. Goethe Enstitüsü ile Güney Kore’de yapılan ‘’Drama yöntemiyle Almanca Eğitimi ‘’ projesi ile birlikte yurt içinde ve yurt dışında drama yöntemini kullanarak Goethe Enstitüsü iş birliği ile Drama ve resim yoluyla Almanca Öğrenme eğitimleri başlamıştır ve devam etmektedir. Nini S. Önözden çalışmalarını Adana’da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

KARMA VE GRUP SERGİLERİ

1991 Çetin Emeç Sanat Galerisi

1991 Bizim Ev Sosyal Tesisleri Galerisi Manisa

1992 BMS San-Art Sanat Galerisi İzmir

1993 Kadın Sanatçılar Sergisi EBSO Sanat Galerisi İzmir

1994 Enstalasyon Fransız Kültür Merkezi İzmir

1995 İş Bankası Sanat Galerisi İzmir

2001 Pine Bay Sanat Galerisi Aydın

2002 İletişim Sanat Galerisi İzmir

2003 Martı Sanat Galerisi İzmir

2004 Işık Kent Eğitim Kampüsü Galerisi İzmir

2005 Kadın Sanatçılar Yarışma Sergisi EBSO İzmir

2006 Üniversite Olimpiyatları Sergisi İzmir

2006 BEF Uluslararası 1. İzmir Sanat Bienali İzmir

2007 2. Ege Art Sanat Fuarı İzmir

2015 Uluslararası Kültür Sanat Diyalogları Derneği 2. Mehmet Göçen Uluslararası Resim Çalıştayı

 2016 N.K. Ü 1.Mail Art Bienali Tekirdağ/Türkiye

 2016 leylek ve doğal yaşam festivali uluslararası karma resim sergisi Selçuk/Aydın/Türkiye

 2016 Uluslararası Kültür Sanat Diyalogları Derneği

 3. Mehmet Göçen  Uluslararası Resim Çalıştayı

2017 2.ınternation Künstlersyposium Scwhabmünchen/ Almanya

2017 6. Eski Ev Yeni Sanat uluslararası sanat sempozyumu İzmir/Türkiye

2018 7. Eski Ev Yeni Sanat uluslararası sanat sempozyumu İstanbul / Türkiye

2018 7.İzmir Resim Heykel Müzesi Eski ev yeni sanat uluslararası sergisi İzmir /Türkiye

2019 2.N.K.Ü ULUSLARARASI Mail Art Tekirdağ/Türkiye

2019 3.İnternation Künstlersyposium Scwhabmünchen/ Almanya

K A R M A S E R G İ L E R

2006-Adana Kafkas Kültür Derneği: Resim-Heykel

Sergisi- ADANA

2008-Adana Kafkas Kültür Derneği: 7. Geleneksel

Resim-Heykel-Seramik Sergisi- ADANA

2010-Altan Sanat Galerisi: 87.Yılında Cumhuriyet

Sanatçıları-1 Sergisi- ADANA

2013-Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi:

‘’Ahde Vefa’’ Sergisi – ADANA

2018-Gündoğdu Sanat Galerisi: ‘Hayatlar

Kareler’’Sergisi-ADANA

2019-Türk Dünyası Uluslararası Resim Çalıştayı ve

Sergisi-ADANA

2019-Adana 13.Uluslarası Çukurova Sanat Günleri

Karma Sergi-ADANA

2019-İzmir Alaçatı’’ Veryeriler Grup Ot Festivali’’

Resim Sergisi-İZMİR

2019-Gündoğdu Sanat Galerisi:’’ Pop up’’ Sergisi-

ADANA

2019-Adana Go Ofis- ‘’Alt Katın Renkleri’’ Sanat

Çalıştayı ve karma sergisi-ADANA

2019-Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Galerisi:

‘’Her şeyi Hatırlıyorum’’ Sergisi-İSTANBUL

2019-Habitat Otel ‘’Sarıkamış Kars Resim Çalıştayı’’

ve Sergisi –KARS

2020-Ulusal ‘’Antikye Sanat Buluşması’’ Sergisi-

HATAY

2020-Vagabond ‘’PopUp’’ Art store -ONLİNE Sergi

2020-Vagabond ‘’Art Exhibition’’-ONLİNE Sergi

2021-75.Yıl Sanat Galerisi: ‘Ekim Geçidi Adana’

’Sergisi-ADANA

2021- Gündoğdu Sanat Galerisi:’’ Toros’’ Sergisi-

ADANA

2021-Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

Ahmet Yeşil Sanat Gelerisi ‘’MİNİPAİNT’’

Ulusal Karma Resim Sergisi-MERSİN

2021-Korart Sanat Galerisi ‘’Yeni Yıla Merhaba’

’Karma Resim Sergisi-ADANA

2022-Pinelo Art Galery’’Club for Unesco Pireus &

İslands ExhibitionHall’’Karma Resim Sergisi-Athena

K İ Ş İ S E L S E R G İ L E R

İ1996 Kresslersmühle Sanat Galerisi- ALMANYA/

AUGSBURG

1997 Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi Galerisi- ADANA

1998 AÇS Sanat Galerisi- ADANA

2002 Hilton Sanat Galerisi- ADANA

2003 Maliye Sanat Galerisi- ADANA

2009 Altan Sanat Galerisi – ADANA

2017 Gündoğdu Sanat Galerisi – ADANA

2019 Gündoğdu Sanat Galerisi-ADANA

Tuncay Topçu

1966’da Ankara’da doğmuştur.

İzmir’de yaşamakta ve çalışmalarını orada sürdürmektedir.

1966 born in Ankara, Turkey.

Lives and works in İzmir.

EDUCATION

1984-88 Marchent Marine Academy İTÜ

1994-96 London Guildhall University, Putney School of Art

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2021 Galeri/Miz, İstanbul

2021 Antique & Art Fair, İstanbul

2018 Tosca Art Gallery, Ankara

2016 ArtCollection, İstanbul

2015 ArtCollection, İstanbul

2013 Çanakkale State Gallery

2011 A Gallery, İzmir

2010 “Amoment in life…” Ares Art Gallery, TÜYAP Art Exposition, İstanbul

2008 Anka Art, İstanbul

2007 Art&Life Gallery, İstanbul

2007 MKM, Art&Life Gallery, İstanbul Art Fair

2006 Jazznow Art Gallery, Bodrum

2006 Kare Art Gallery, İstanbul

2005 Arteo Art Gallery, Bodrum

2005 Başak Sigorta Art Gallery, İzmir

2003 Başak Sigorta Art Gallery, Ankara

2003 Kare Art Gallery, İstanbul

2000 Başak Sigorta Art Gallery, İzmir

1999 Concept of Art, Berkshire, Massachusetts USA

1998 Kare Art Gallery, İstanbul

1996 Aphrodie Art Gallery, İzmir

1996 Interior Dynamics, Richmond, USA

1995 Hydepark Gallery, London

1994 Interior Dynamics, Richmond, USA

1993 Nomad Art, London

1991 FY Art Gallery, İzmir

GROUP EXHIBITIONS, SYMPOSIUMS

2021 “Republic” Portakal Çiçeği Art Colony, Ankara

2021 “Toros Group Exhibition” Gündoğdu Art Gallery, Adana

2021 “Kalamar Art Workshop”, Kalkan, Antalya

2021 “What Makes Us Live” 4. Internationales Künstlersymposium Schwabmünchen,

Germany

2021-20-19-18-17 Pashmin Art, China

2020 “Alaçatı, After The Pandemic”, İzmir

2020 Affordable Art Fair, ACT Contemporary, Milan, Italy

2019 Step İstanbul’19, Gama Gallery, Anka Art, Ankara

2019 Ramart Platform’19, İstanbul

2018 Comtemporary İstanbul, Gallery Baraz, İstanbul

2018-17-16-15-14-14-13-12-11 “Old House, New Art” 1st International Art Symposium, İzmir

2017 “InnerVisions”, Galeri/Miz, İstanbul

2017 Boushahri Gallery “Turkish Fine Arts”, Kuwait

2016 Minima Gallery, Mykonos Greece

2016 Gallery Moreno Landsberg, Germany

2014 Gellybrain Gallery, Vien, Austuria

2014 Gallery 2 Fenster Zwei Ausburg, Germany

2013 Cumhuriyet Exhibition, Berlin, Germany

2013 “Side by Side” Peker Art Gallery, Ankara

2013 “Dinamo-1” Swissotel BüyükEfes, İzmir

2012-11-10-09-08 St.Anton, Arlberg Kulturage International Art Symposium, Avusturya

2010 Cittaslow Seferihisar Belediyesi l. International Art Symposium, İzmir

2010-09-08 33rd-34th DYO Paint Competition Exhibitions, Turkey

2009 “ZEITGEST”, Berlin, Germany

2008 Comtemporary Art Fair, Ares Art Gallery, İstanbul

2008 69th State Competition, Ankara

2008 Hovinkartona Art Centre, International Art Symposium, Finland

2007 Occhieppo, International Art Symposium, Italy

2007 “Sleeplessness at Nights” Art&Life Gallery, İstanbul (İstanbul Biennial)

2006 4th Int. Islamic World Comtemporary Painting, Saba Culture and Art Center, Tahran,

İran,

2005 66th State Competition, Ankara, İzmir

2005 Kare Art Gallery, İstanbul

2003 Kare Art Gallery, İstanbul

2002 “Artist2002” Art Fair, Kare Art Gallery, İstanbul

1997 58th State Competition, Ankara, İzmir

1996 57th State Competition, Ankara, İzmir

1996 Zella Gallery, Chealsea, London, England

1995 Interior Dynamics, Richmond, USA

1993 Stephan Bartley Gallery, London, England

AWARD

1996 State Conpetition, Printmaking Award