Karma Sergi

Ayşegül Doğan, Betül Güney, Dicle Çiftçi, Emre Aydos ve Fatih Altan’ın eserlerinden oluşan “Karma Sergi” 6-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Galeri A’da… Tüm sanatseverleri bekliyoruz.

Ayşegül Doğan
İzmir, 1990
Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü mezunu. Üretimine Alsancak Umurbey Mahallesi’nde (Darağaç) atölyesinde devam etmektedir.
35. DYO Resim Yarışması (2012) ve O’Art Sanat Yarışması’nda (2016) “Otoportre” ile birincilik ödülü almıştır.

Dicle Çiftçi
29 ocak 1989
2009-2015 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,Resim Bölümü mezunu. Çalışmalarına İzmir’de kişisel atölyesinde devam ediyor.

Günümüz medya iletişim araçlarında ve pek çok alanda,özellikle kadın bedeni üzerinde kurulan büyük baskı ve belli kalıplara sığdırma durumuyla çokça karşılaşmaktayız.Teşhir edilen ve metalaştırılan kadın bedeninin her zaman çok daha fazla satması,kendini izletmesi kaçınılmaz olduğu gibi,pek çok sektörde kadın imgesinin böylesine kullanılması normalleştirilmiştir. Aslında,kadının karakterini oluşturan ve onu öteki kadınlardan ayıran en önemli şeylerden biri kusurdur.Bu sebeple,kadının kusursuz olması gerektiği kuralını hiçe sayarak,toplum tarafından güzellik standartlarının dışında kalan,olduğu gibi ve karakteristik figürleri kendime konu edindim.

Fatih Altan
İzmir, 1993
2011 yılında Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümüne girdi. 2015 yılından beri yaşamına ve üretimine Alsancak Umurbey Mahallesi’ndeki (Darağaç) kişisel atölyesinde devam ediyor. Günlük yaşam ve toplumsal hafıza etkisinde ürettiği işlerinde, farklı olguları temsil eden renkleri anlık olayların tepkisel hareketiyle birleştiriyor. Refleksif gelişen üretim sürecinde, deneyimlenen gerçekliği tanınmaz hale getirirken politik bir duruş sergiliyor.

Emre Aydos
Ankara, 1991
Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. Aynı okulda Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok sempozyumlarda ve sergilerde yer almıştır.
İnsan yaşamı ile seramik oluşum süreci arasında bir benzerlik kuruyor. İnsanlar doğumdan ölüme kadar hayatın farklı evrelerinden geçiyor ve bu aşamaları üç önemli sürece benzetiyor. Seramiğin kuruma sürecini büyümekte olan bir bebeğe, ilk pişirimden sonraki süreci gençlik dönemine ve sırlanma sürecini ise ileri yaşlarda olgunlaşmış, hayatın her evresini yaşamış bir insan yaşamıyla ilişkilendirmektedir.

Betül Güney
İzmir, 1975
2001 – 1997 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu.
Yapıbozumcu düşünce biçimi modernliğin eleştirisini postmodern bir bakışla gerçekleştirir. Derida ‘nın ortaya koyduğu yapıbozumcu yöntem ile metin incelendiğinde, bütünlüğün bozularak tutarlığın ortadan kalkması, geleneksel karşıtlıkların tersyüz edilmesi hedeflenir. Yapıbozumcu yöntem, bir metni taşıyan öze ulaşmayı, metnin büyüsünü bozmayı, ondaki çift anlamlılıklardan ve karşıtlıklardan yararlanarak metni tersyüz etmeyi, anlaşılırlığını ve okunurluluğunu bozmayı, aşırı yorum ve zorlamayla aynı metin içinde başka bir metin çıkarmayı hedefler. Söz konusu yöntem, 2001 – 2018 tarihleri arasında gerçekletirdiğim işlerin altyapısını oluşturur. İlintilendirdiğim işlerde puzzle’sı bir estetikle;postmodern bir yaklaşımla, real bağlarından koparılarak yapıbozuma uğratılıp yeni bir estetik kurguyla tekrar resim düzlemindeki yerlerini almaktadır.

Karma sergi, 6-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Galeri A’da izleyiciye sunulacaktır.

www.galeri-a.com.tr
twitter: @galeri_a_izmir
instagram: @galeri_a_izmir
facebook/Asanatgalerisi