“ÇEHRELER AYİNİ”

İSMAİL YILDIRIM  RESİM ve HEYKEL SERGİSİ

2-23 KASIM 2016

“ ÇEHRELER AYİNİ ”

 

İsmail Yıldırım’ın insanlığın mağaraları bezediği ilk resimlerden bugüne uzanan her türlü plastik birikimi kendine miras kabul eden eserlerinde; yaşadığı, hafızasını ve ruhunu taşıdığı coğrafyadaki savaşlar, çatışmalar, gerilimler, göçler ve göçmenler, bunların inançları, zaafları, dirençleri, umutları iç içe girmiş ve yeniden üretilmiştir. Günümüzde bütün yeryüzünü saran, gençliğinde bir an onun da katıldığı şiddetle dikenli bir hesaplaşma yolunu seçen İsmail Yıldırım, eserlerinde bizimle de bölüşmeyi denediği, kozmopolit bir kültürle beslemiş kendini. Şiddeti ve ölümü, yıkımı ve acıyı, öfkeyi ve korkuyu, kör ve karanlık taassubu tasvir etmek, ancak onların karşısına insan denen varlığa duyulan inanç konduğunda bir anlam taşır. O bu inancı, kayıp bakışlarını dua mahiyetinde göğe dikmiş, ebediyetin teminatı olan kadınsı bir havadaki totemleriyle dile getirir.

İsmail Yıldırım “Çehreler Ayini” resim ve heykel sergisi 2-23 Kasım 2016 tarihleri arasında Galeri A’da izlenebilir.

20161024_105122