Sergi: Kağıt Kalem/ Kalem Kağıt

KÂĞIT KALEM/KALEM KÂĞIT

Bu sergide yer alan çizimler, 2017-2022 arasında üretilmiş ve halen süren kişisel bir araştırmanın “çizgisel” çıktıları olarak okunabilir. Araştırmanın temel konusu insan bedeni ve onun devinimini sırasında aldığı anlık biçimlerdir. Bu biçimler hem dışsal hem içsel yansımalar üzerinden ifade edilmeye çalışılmıştır. Çizmek eyleminin zaman ve mekân ile sınırlı doğasını iki yalın malzeme üzerinden araştırmak da belirleyici bir unsur olarak sürece dahil edilmiştir. Çizmek eyleminin zaman kavramı üzerinden araştırılması fikri, desenlerin ortaya çıkması sırasında önemli bir yol gösterici olmuştur. Ayrıca akışın, ritmik hareketlerin çizgi üzerinden ifadesi ve biçim arayışları da çizimlerin ardındaki diğer bir düşüncedir. Bu düşünceler eşliğinde insan bedeni ana konu olmayı sürdürürken, hareketlerin temsilleri kendi bedensel çalışmalarımdan veya izlediğim uygulamalardan ortaya çıkmıştır. Vücudun hareket halindeyken zihinde bıraktığı “şip şak” görüntüleri referans alarak doğaçlama bir çizim akışı içinde onun yansımalarını aramak kâğıdı da bir oyun alanına, mekâna dönüştürmüştür. Çizimlere üretim zamanı açısından bakıldığında ilk örneklerde fasılalı çizim sürelerinin izleri, sonrasında akışkan, kesintisiz çizgilerden oluşan bir başlangıcı ve bitişi olan bir eylemin izlerine dönüşmektedir. Bazı desenlerde çizgilerin aralarında oluşan alanlarda, sık aralıklarla oluşturulmuş paralel çizgiler yer almaktadır. Bütün bunlar çizmek eyleminin ritmik yansımalarının araştırılmasıyla da ilişkilidir. Bu sayede belli bir sekans içinde üst üste yapılan çizimlerde, ritmik bir yapı oluşturmak da çizmek eyleminin içine alınmıştır.

Bununla birlikte kalemin bir noktadan diğerine kesintisiz yolculuğunda bıraktığı izlerin ne kadar kas ne kadar zihin olduğunu araştırmak, çizim alanı sınırlarının genişlemesine de yol açmıştır. Bu nedenle çoğunluğunun A4 kâğıtlar üzerinde yapılan üretimin az sayıda 70×100 cm. yüzeylerde de örneklerine bu sergide yer verilmiştir. 

Bu çalışmalar ve sergi için bir isim/başlık düşünürken bütün çizimlerin bir “ofis çalışma ortamında” gerçekleşmiş olması, kavramsal arka plânın yeni katmanlarının da oluşmasına fırsat yaratmıştır. Gündelik rutin akışın çizmek eylemi ile farklı bir faza geçmesi, kâğıdın bu fazın mekânı haline dönüşmesi ona yeni anlamlar yüklemiştir. Kişisel mahremiyet alanı olarak kâğıt bu kez “kalem” kelimesiyle yan yana gelince bu ikincil mekânsal anlamını da kendiliğinden edinmiştir.

Bu bağlamda Kâğıt Kalem/Kalem Kâğıt başlığı altında sergilenen çizimler, izleyicisine çizgi veya izlerin kâğıt yüzeyler üzerinde ortaya çıkış sürelerini de bir ifade biçimi olarak sunarak, insan bedeni üzerinden varoluşun biçimsel hallerinin temsili niyetiyle ortaya konmuş çalışmalar olarak kendini tanımlayabilir.

Arif Tansel Özalp, Ocak 2023

BİYOGRAFİ

1967 yılında Çanakkale’de doğdu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1993 yılında Lisans derecesini aldıktan sonra, İzmir’de çeşitli reklam ajanslarında tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. 2001-2005 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu için kurumsal tasarımlar ve afiş tasarımları yaptı. 2007 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermeye başladı. Grafik tasarım çalışmalarının yanı sıra çeşitli küratöryel projelerde davetli sanatçı olarak bulundu, atölyeler yönetti, yurtiçi/yurtdışı sergilerde yer aldı. Kişisel sanatsal çalışmalarında zaman kavramının çizim eylemi üzerindeki etkilerini araştıran, bunu gündelik nesneler, figüratif imgeler üzerinden görselleştirdiği işler üretmektedir. Galeri A Güncel Sanat Merkezi’nde açılan Kâğıt Kalem/Kalem Kâğıt sanatçının ilk kişisel sergisidir.

Uykudan Sızmak- Sevgi Aka

Uykudan Sızmak

Uykudan Sızmak sergisi gerçekle hayal, uykuyla uyanıklık arasındaki bilinç halleriyle ilgilidir. Suyun yüzeyiyle bilincin yüzeyi arasında bir bağlantı arayışıdır. Sızmak: Hem uyuyakalma, hem de sıvının ince aralıklardan, gözeneklerden az miktarda ve yavaş yavaş bir yerden bir yere geçmesi. Su sızar. Uykuya dalarken ve (uykuya) sızarken hem beden, hem de düşünceler suyla benzer bir duruma geçer. Bilinçdışına, sessizliğe, dinlenmeye yönlenir. Uykudan Sızmak, kişinin uykuya dalarak bilinçsizlik durumuna girişinden çok, o durumdan dışarı, uyanıklık haline çıkmasına işaret eder.

Uykuya da suya da dalarak gireriz. Birinde suyun, diğerinde bilincin altına. İkisinde de yatayız. Sergi, suyun yüzeyine çıkış, bilinçaltının bilince dönüşme ve uyku halinden dışarı sızma anlarının duygusundan yola çıkıyor. Uykudan neler sızabilir? Rüya sızabilir. Binlerce yıllık toplumsal hafıza, genlerimize ve içimize işlenmiş yaşanmışlıklar silsilesi, kendimizden bile sakladığımız gölgemiz sızabilir. Belki bilince değil, bilincin daha derin altına, uykunun bir katman derinine dalıyoruzdur. Rüya görmek yaratıma dahil olmak, hayatımız için daha iyi bir hikaye yazmaktır. Uykudan bilince sızanlar, wikileaks’in gizli bilgileri sızdırdığı gibi, bize bizim gerçekliğimizi sızdırır. Tepsiyle sunmaz. İpuçlarını damla damla verir. Rüyalarımızın başını ve sonunu hatırlamamamıza, hatta olayların sıralamasını karıştırmamıza rağmen rüyanın hissi uyandığımızda bizimle kalır. Gözümüzün önünde olmayan saklı evrenin hissiyle sudan çıkar gibi uyanırız.

Biyografi

Sevgi Aka kavramsal sanatçı ve öğretim üyesidir. Yerleştirme, heykel, video ve fotoğraf çalışmaları potansiyel sunan fiziksel ve kavramsal yokluklara eğilir. Celaya, Meksika’da sanat tarihi, İstanbul, Milano ve Chicago’da görsel sanatlar okudu. Sanatta Yeterliliğini İzmir’de yaptı. Katıldığı son sergiler arasında, Arton, Barın Han ve Yapıkredi Kültür Sanat, İstanbul bulunur. 2022’de Balinanın Karnı isimli mekana özgü yerleştirmesini sergiledi. “Miscommunication: Transmission of Information Through the Letters of Shadow Puppets” makalesi Routledge Yayınevinde yayınlandı. Uzun yıllar büyük ölçekli sergi hazırlık süreçlerinde çalıştıktan sonra 2020’den beri İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görsel sanatlar dersleri vermektedir.

FRİDA DIALOGLARI

Frida Kahlo buralarda! 69 yıl önce bedenini bırakan ruhunun sanatçılar, tüm kadınlar, insanca yaşam için mücadele edenler , dansedenler, sanatseverler ve yaşamseverlerin arasında kanatlarıyla dolaştığını kolaylıkla hayal edebiliriz…

Kahlo’nun  47 yıllık kısacık yaşamı sürekli mücadele,yoğun , üretken, eylemli, acı ve aşk dolu geçti. Hakkında yazılanlar, film endüstrisi ve pazarlamacılar sayesinde popüler bir ikon haline dönüştürüldü. Kahlo’ya, eserlerine ve mirasına bunca yıl sonra bakarken yaratılan post-modern toz bulutunun içinden onu temsil eden ana damarları seçebilmek gerek; sanatına adanmışlığı, kadınlığı, gerçekle kopmaz ilişkisi, çelik iradesi, özgürlüğü ve sevme kapasitesi… Yaşamının kısalığına, onu yıllarca hasta yatağına çivileyen kaza ve hastalıklarına rağmen insanlara halen ilham kaynağı olabilecek yoğunluktaki yaşamı belki kendi başına bir sanat abidesi olabilir.  Güçlü iradesi ve sanatı, ülkesine ve kültürüne sevgisi, ilerici politik duruşu ve eylemleri, kadınlığını sınırsız deneyimlemesi, aşklarının yoğunluğu, acıya dayanıklılığı -ki sanırım o da yaşamın kendisine duyduğu derin aşkla ilgili- ve bedenini hiç terketmeyen acıyı dönüştürebilme becerisi;  tüm bunlar bizleri de birer “Los  Fridos” yapıyor ve esinleyerek bu muhteşem insanı, kadını halen yaşatıyor, gündemde tutuyor. Belki dünya koşulları da buna yardımcı oluyor; bir asır sonra halen kadın yaşamının ve haklarının yoğun saldırı altında olması, yönetimlerin temel insan haklarını hiçe sayması, bitmeyen bölgesel savaşlar, ultra-sağ partilerin Avrupa’daki gelişimleri, dünyada ve yakın çevremizdeki tutucu ve baskıcı rejimler kitleleri ve bireyleri “alçıya” alıp hareketsizleştirmek istiyorlar.

Ruhunun kanatlanmasından 69 yıl sonra bu ayrıksı ve şahane sanatçı kadını yedi değerli sanatçı kadının eserleriyle anmak istedik. Sanatçılarımız Frida ile bir diyalog içine girerek resimlerini ürettiler. Onu düşündüler, dinlediler, okudular ve hissettiler. Burada sunulan sergi bu diyalogun bir sonucudur. ülkemizden altı ve Kahlo’nun ülkesi Meksika’dan bir sanatçı Frida’dan duyduklarını veya ona söylemek istediklerini görsel dile ve kısa metinlere döktüler.

Frida yüz yıl önce kendini bir kalıba sokup hareketsizliğe tutsak eden herşeyle mücadele ederek, bu mücadelenin bedelini de gözünü kırpmadan ödeyerek yaşadıklarıyla tüm insanlığı esinlediği gibi, kendimize aynada bakarak  sorgulamayı, özeleştiriyi ve ne yapmamız gerektiğini hatırlatan bir mihenk taşı olmayı sürdürüyor.

Attila Güllü

Ocak 2023

BİYOGRAFİ

Sema Barlas

1954’te İstanbul’da doğdu. 1960 yılında ailesiyle önce ABD, sonra Kanada’ya göç etti. 1979 yılında Ottawa School of Art’tan mezun oldu. 2000 yılında heykel dalında Turgut Pura Vakfı Jüri Özel Ödülü’nü aldı. Resim kategorisinde Expo Art 2016 D Category Gran Premio  Europa ödülünü aldı. Sanatçının son dönem çalışmalarında yer yer sembolik bir anlatımla, bazen de dışavurumcu yaklaşımlı portreleriyle, yapageldiği çoklu figür estetiğinin yerini daha tamamlayıcı olan tekli figürlere bıraktığını söyleyebiliriz. Portrelerdeki durağan hallere karşın yüz ifadelerindeki hareketlilik, öznenin veya sanatçının kurguladığı karakterine ilişkin gözlem, önerme ve göndermelerle doludur. Sanatçı resim çalışmalarına İzmir ve Ottawa’daki atölyelerinde devam etmektedir.

Elvan Serin

1985 yılında İzmir’de doğdu. 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden lisans derecesini, 2013 yılında Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümünden yüksek lisans derecesini ve 2021 yılında da Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümünden Sanatta Yeterlik derecesini aldı. 2015 yılında Genç Sanat Projesi ödülünü almış olup, yurt içi ve yurt dışında konuk sanatçı programları, yaz okulları ve çok sayıda karma sergide yer aldı. Bunlardan bazıları; Nevnesil grup sergisi, Mamut Art Project, Galeri Apel grup sergileri, Meleklerin Payı grup sergisi, Salzburg Yaz Akademisi,  Affect Agora Berlin konuk sanatçı programı ve Neumünster seramik sanatçı programıdır. Halen Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Doğadaki oluşumları, formları ve değişimleri detaycı bir üslupla ele alırken, bu dili çeşitli malzemeleri birleştirerek uygular. Malzemenin kendisinden çok nasıl bir biçimde işlendiğine, sürece ve süreç boyunca yaşanan dönüşüme vurgu yapar.

Çiğdem Bucak Telli

1958’de Antakya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adana / Ceyhan’da tamamladıktan sonra, Ankara Gazi Üniversitesi’nin Resim bölümünden1979’da mezun oldu ve 1980’de resim öğretmeni olarak göreve başladı. 2000 yılına dek birçok eğitim kurumunda sanat eğtimcisi olarak görev yaparken, atölyesinde kendi sanat çalışmalarını da sürdürdü. 1992’de Talim Terbiye kurulu, Resim ihtisas Komisyonunda görev aldı. Aynı yıl FRTEM (Film Radyo Televizyon ile Eğitim Merkezi) de de çalışmalarda bulundu.1995’de MEB tarafından Bilim-Sanat ödülünü aldı.  1994’yılında Sanat Eğitimi konusunda incelemelerde bulunmak üzere Polonya’ya gitti ve edindiği bilgiler doğrultusunda hazırladığı raporu Ankara Güzel Sanatlar Lisesi yönetimine sundu. Bu rapor doğrultusunda yapılan uygulamalara da katılarak kurumun program geliştirmesine katkıda bulundu.  Sanat çalışmalarını, 1988’den itibaren birçok kişisel sergi ve katıldığı karma sergiler ile sanatseverlerle buluşturdu. Kendine has tekniği ve özgün anlatımı ile sanat eleştirmenleri ve sanatseverlerin dikkatini çeken Çiğdem Buçak Telli, birçok uluslararası sergi ve sempozyuma da davet edilerek ülkemiz sanatının tanıtılmasına katkı sağladı. Polonya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Özbekistan’da birçok sergi açtı ve katıldı. Eserleri Yunanistan, ABD, Romanya, Moldova, Ukrayna ve Danimarka’da özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer aldı. Çek Cumhuriyeti’nde ödüle layık görülen bir eserinden başka, Romanya’da (Bacau ve George Enescu) ve Moldova’da (Tescani) müzeleri tarafından eserleri satın alındı. 2013 yılında Romanya-Türkiye kültür ve sanat ilişkisine katkılarından ötürü Romanya büyükelçiliği tarafından devlet nişanı ile onurlandırıldı. 2018 Yılında Özbekistan eski devlet başkanı İslam Kerimov’u anma yılı çerçevesinde Kerimov müzesi devlet altın madalyası ile ödüllendirildi.

ARZU EŞ

1975 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olan sanatçı, 2016 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında 1960’lardan Günümüze Sanatta Hayvan İmgesi konulu tezi ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında Sanatta Yeterlik eğitimine devam etmektedir. Bireylerin insanmerkezci bakış açısının, doğayla özellikle hayvanlarla olan ilişkilerimizdeki etkileri üzerine üretim yapan sanatçı, kendi kurgusal düzleminde bir araya gelen hayvan imgeleri aracılığıyla izleyiciye seslenmeyi planlar. Kendini doğa ve diğer canlılar karşısında yüceleştiren insanı gözlemlerken, kodlanmış düşünce kalıplarımızdaki cümleler aracılığıyla yeni patika yollar açarak, düşünsel anlamda izleyicinin anlık da olsa sorgulamalara girmesini hedefler. Sanatçının genelde hayvan imgeleriyle kurgulanmış yapıtlarında kullandığı biçimsel dili, el yazısı cümle tekrarlarından oluşur. İzleyiciyle işbirliği içinde hayvan imgeleriyle yeni anlamlar üretebilmenin, cümlelerle yeniden düşünebilmenin yollarını sorgular..

Kathrina Rupit

Kathrina Rupit, Meksika doğumlu Dublin’de (İrlanda) yaşayan bir sanatçıdır. 13 yaşındayken Meksika’nın Monterrey kentinde yaşarken mural ve graffiti sanatına başlamıştır. Meksika, Nuevo Leon Üniversitesinde fotoğrafçılık okuluna girip, sonra da görsel sanatlar bölümüne geçmiştir. Esinini kısmen Meksika’lı kökleri ve güncel sorunlara karşı olan algısının günlük yaşamının diğer parçalarıyla birleştirmesi oluşturmaktadır. Şu anda tam zamanlı bir sanatçı olarak İrlanda’da çalışmaktadır.  Dublin’de “The Chocolate Factory Yaratıcı Topluluğu” adında bir stüdyosu vardır ve galeriler, etkinlikler, festivaller veya farklı projelerle işbirliği yapmaktadır. Sanatçı Güvenlik Caddesinde bir duvar resmini  Meksika Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesinin değerli destekleriyle Ankara halkına sunmuştur. Ayrıca “Hayat Ağacı” adlı bir proje dahilinde 2021 yılında İzmir ve Antalya’da bir mural çalışması yapmış, daha sonra bu eserlerin yapılış sürecini ve çevrelerini konu alan bir video ile birlikte 2022 Nisan’da Meksika Dublin Büyükelçiliğinde bir resim sergisi ile İrlanda’lı izleyicilere sunmuştur. Sanatçı yoğun bir şekilde uluslararası etkinliklere davet alarak birçok ülkede sergi ve muraller gerçekleştirmektedir. “Sanatım barış, farkındalık ve coşku hakkındadır. Bir sokak sanatçısı olarak sanatımı tüm dünya sokaklarında paylaşıyorum. Çeşitli kültürler hakkında öğrendiklerim daha sonra esin kaynağı olarak çıkıyor. Tüm bu deneyimler birbirlerine sarılarak biçim, doku ve renkleri oluşturuyorlar. Umarım sanatım küçük bir odaklanma anı yaratır, daha da iyisi bir gülümseme…”

Berna Türemen

İstanbul’da yaşayıp üreten deneyimli sanatçı 55 kişisel sergi açtı. Berna Türemen sergilerine uzun soluklu baktığımızda Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi eğitimiyle edindiği “Bauhaus” ekolünün izlerini sürmek olası; malzeme ile organik ilişki, sürekli çalışarak pratikten özgüven, diri, özgür ve canlı bir düşgücü damıtmak , günlük yaşamdan, zamanın ruhundan ve yakın çevreden beslenmek. Sanatçının eserlerinde şefkat ve hicivin değişen ifadelerine şahit oluyoruz. Kedilerin, meleklerin ve Kibele bedenli çiçekçi  kadınların ortak paydası özgürlük, hınzırlık, muziplik ve grotesklik. Doğallıkla her resimde sürpriz, görsel tuzaklar, kahkaha, ironinin iğneleri ve çuvaldızları izleyiciyi bekliyor; çılgın bir karnaval kalabalığına hoşgeldiniz.

M.Tau

1990 yılında doğdu. Ankara’da yaşıyor ve üretiyor.

ARALIK IŞIĞI

Zaman itibariyle ilerliyor, yeni bir başlangıca doğru koşuyoruz. Değişimin kaçınılmazlığının bilgisi ve ümidi dünyada, ülkemizde ve çevremizde olumsuz koşullara dayanabilmemiz, akıl ve beden sağlığımızı koruyabilmemizin temel dayanaklarından birisidir.Üzerimize boca edilip biriken envai çeşit baskı ve basınç, feri azalan günışığı, koyulaşan gece karanlığı ve soğuk kış unutulmamalı ki baharı karnında barındırıyor. Dolayısıyla yaşama sevincini muhkemleştirip, kararlı ve sağlam bir temel oluşturan değerlerle donatıp insanca yaşam güçlerimizi berkiten sanat, bize bu kış aylarında ışık dolu bir aralık sunuyor. Şair ve şarkıcı Leonard Cohen’in bilinen “Anthem” şarkısındaki gibi; her şeyde bir çatlak vardır, ışık da oradan girer…

Yeni bir başlangıcın temsili olan yılbaşına doğru özenle seçtiğimiz sanatçıların eserleri dileriz sizlere de bir nefes, ışık, renk, güzellik ve umut aralığı sunarlar. Eğer evlerinizde yer verebilirseniz yaşamlarınızı yoğun bir şekilde esinleyecekler ve güzelleştirecekler.  Sadece ziyaret edip görmeniz de hayal dünyanızın genleşmesini, görme duyunuz ve hemen arkasındaki eşsiz mekanizmanın keyfini sürmeniz, sanatçının duygu ve yaratım sürecini paylaşabilmeniz açısından olağanüstü bir deneyim sunacaktır.

Attila Güllü

BİYOGRAFİ

Ekin Koç

1986 yılında İstanbul’da doğan Ekin Su Koç 2007-2008 yıllarında Erasmus öğrenci değişim programı ile İspanya-Sevilla Üniversitesi’nde eğitim gördü, 2010 yılında lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde tamamladı. 2015 yılında Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Resim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Kağıt üzeri kolaj, tuval üzeri boya gibi tekniklerin yanı sıra son dönemlerde kumaş üzerine de çalışan Ekin Su Koç’un işleri, genellikle göç, yersiz yurtsuzluk ve beden algısı gibi kavramlar üzerine gelişen güncel tartışmalardan besleniyor. Sanatçının resimlerinde kullandığı öğe ve imgeler, içinden geçtiği zamanın, mekân ve insanların, kendisi üzerindeki etkilerinden doğarak hem öznel hem toplumsal referans noktalarına dokunuyor. Yarattığı yeni bedenlerde hem etnik hem doğadan toplanan imajları bütünleştirerek, adeta yeni bir kimlik oluşturma ve bir yere ait olma evrelerinin izlenmesine olanak veriyor. Bu bağlamda işler, sanatçının kendisinin de süreç içinde bir ülkeden diğerine, bir şehirden diğerine sürüklenme haline ve kendi varlık bütünlüğünü korumak için kök parçalarını bir arada tutmasına dair bireysel bir okumaya da yol açıyor. Özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, çalışmalarına Berlin’deki atölyesinde devam ediyor.

Angela Burns

Kuzey İrlanda doğumlu illüstratör ve tasarımcı Angela Burns, 1999 yılında, Ulster Üniversitesi/ Belfast, Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Burns, Arts & Humanities Research Council ödülüne layık görülerek Southampton Üniversitesi, Winchester Sanat Okulu’nun (İngiltere) Moda ve Tekstil Tasarımı dalında Sanat Yüksek Lisansı yapma fırsatı bulmuştur. 2001 yılında, genişletilmiş değişim programı ile Hogeschool Voor de Kunsten (Utrecht/ Hollanda) ve the Institute Français de la Mode’dan (Paris/ Fransa) mezun olmuştur.

 2006’dan beri İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Önde gelen sergileri, 2020’de İzmir Goethe Enstitüsü ‘Out of Sight, Out of Mind’ moda illüstrasyon sergisi, 2019’da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde İrlanda Büyükelçiliği işbirliği ile ‘Ev Gibisi Yok’ ve 2018’de Belfast’ta 30th Feile An Phobail International Festival’inde ‘Cultural Collages tekstil sergileri sayılabilir.

Kathrina Rupit

Kathrina Rupit, Meksika doğumlu Dublin’de (İrlanda) yaşayan bir sanatçıdır. 13 yaşındayken Meksika’nın Monterrey kentinde yaşarken mural ve graffiti sanatına başlamıştır. Meksika, Nuevo Leon Üniversitesinde fotoğrafçılık okuluna girip, sonra da görsel sanatlar bölümüne geçmiştir. Esinini kısmen Meksika’lı kökleri ve güncel sorunlara karşı olan algısının günlük yaşamının diğer parçalarıyla birleştirmesi oluşturmaktadır. Şu anda tam zamanlı bir sanatçı olarak İrlanda’da çalışmaktadır.  Dublin’de “The Chocolate Factory Yaratıcı Topluluğu” adında bir stüdyosu vardır ve galeriler, etkinlikler, festivaller veya farklı projelerle işbirliği yapmaktadır. Sanatçı Güvenlik Caddesinde bir duvar resmini  Meksika Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesinin değerli destekleriyle Ankara halkına sunmuştur. Ayrıca “Hayat Ağacı” adlı bir proje dahilinde 2021 yılında İzmir ve Antalya’da bir mural çalışması yapmış, daha sonra bu eserlerin yapılış sürecini ve çevrelerini konu alan bir video ile birlikte 2022 Nisan’da Meksika Dublin Büyükelçiliğinde bir resim sergisi ile İrlanda’lı izleyicilere sunmuştur. Sanatçı yoğun bir şekilde uluslararası etkinliklere davet alarak birçok ülkede sergi ve muraller gerçekleştirmektedir

“Sanatım barış, farkındalık ve coşku hakkındadır. Bir sokak sanatçısı olarak sanatımı tüm dünya sokaklarında paylaşıyorum. Çeşitli kültürler hakkında öğrendiklerim daha sonra esin kaynağı olarak çıkıyor. Tüm bu deneyimler birbirlerine sarılarak biçim, doku ve renkleri oluşturuyorlar. Umarım sanatım küçük bir odaklanma anı yaratır, daha da iyisi bir gülümseme…”

Berna Türemen

İstanbul’da yaşayıp üreten deneyimli sanatçı 55 kişisel sergi açtı. Berna Türemen sergilerine uzun soluklu baktığımızda Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi eğitimiyle edindiği “Bauhaus” ekolünün izlerini sürmek olası; malzeme ile organik ilişki, sürekli çalışarak pratikten özgüven, diri, özgür ve canlı bir düşgücü damıtmak , günlük yaşamdan, zamanın ruhundan ve yakın çevreden beslenmek.

Sanatçının eserlerinde şefkat ve hicivin değişen ifadelerine şahit oluyoruz. Kedilerin, meleklerin ve Kibele bedenli çiçekçi  kadınların ortak paydası özgürlük, hınzırlık, muziplik ve grotesklik. Doğallıkla her resimde sürpriz, görsel tuzaklar, kahkaha, ironinin iğneleri ve çuvaldızları izleyiciyi bekliyor; çılgın bir karnaval kalabalığına hoşgeldiniz.

M.Tau

1990 yılında doğdu. Ankara’da yaşıyor ve üretiyor.

KIRILGAN GERÇEKLİK

KIRILGAN GERÇEKLİK
Dünyanın gerçekliği sert, katı, acımasız; kabuğu ve zırhıyla duvarlar ören,
kuralları, dışlayıcı mekanizmasıyla kapalı devre sistemi olan.
Dolayısıyla kırılgan gerçeklik, bir oksimoronu tarifler; yeryüzünün sert kabuğunun altında kırılgan gerçeklikler yatmakta. Bu kırılganlıklar, zaman zaman çatlaklar arasından kendini gösterebiliyor.
Atmosferimiz bir kırılgan gerçeklik, dünyamız kırılgan gerçeklik, kadınlar ve çocuklar kırılgan gerçeklik…

SHUKHRAT ABDUMALIKOV (ABDUMALIKOF)

Uzbekistan. 01 /21. 1970

Graduated from the institute of Art and Design the name of Kamolidin Bekhzad.

Artist. Scenographer. Professor of the institute of Art and Design of Uzbekistan. Meritorious Artist of Uzbekistan

Author  more than 100 performances as set designer in England, Kazakhstan, Kirgizstan and Uzbekistan.

Participation in exhibitions:

«Modern Art of Uzbekistan» The Exhibition Centre of Uzbekistan, 1998y.

«Independence» Art project, USA. 2001y.

«Prague Quadriennale» Prague. Czech Republic. 2004y.

«EXPO» exposition of art. Aichi. Japan. 2005y.

«International Biennale» Tashkent.Uzbekistan.2007,2009, 2011, 2013y.

«Art of Uzbekistan» Belgium.2014y.

«Sanat Works» Art symposium. Turkey. 2014y.

«The International exhibition of set designers» Moscow. Russia. 2014y.

«The Uzbek Modern Art » Gubbio. Italy. 2015y.

«International exhibition of artists of Turkish countries» Adana. Turkey. 2017

«The contemporary realistic art» Sarov. Russia. 2015

«The modern art of Uzbekistan» Astana. Kazakhstan 2017

«The modern art of Uzbekistan» Beijing. China. 2017

«Art of Uzbekistan» Astana. Kazakhstan 2017

«International painting symposium in Mogilev» Belarus. 2017

«International Ch.Kalpak Art Festival Workshop» Tekirdag. Turkey. 2017

«7th International Egeart Art Days. Kushadasi Silk Road Art Workshop» Turkey 2017

«3th International Art Symposium». Mersin. Turkey.2017

«International exhibition of artists of Turkish countries» Adana. Turkey. 2018

«10 International Painting Symposium in Barbarka» Torun. Poland

«2 International Ch. Kalpak Art Festival Workshop» Tekirdag. Turkey.2018

VII International Art festival «From Waste To Art» Baku, Azerbayjan 2018

« II International painting symposium in Mogilev» Belarus. 2019

«3 International Ch. Kalpak Art Festival Workshop» Tekirdag. Turkey.2019

Personally (solo) exhibitions:

«Quince Dreams» Ilkhom Gallery. 1998 y.

«Dreamland» Ilkhom Gallery. 2002 y.

«Conception» Ilkhom Gallery. 2007 y.

«Icons of Samarkand» DOM gallery. Moscow. 2007 y.

«Cominus et Eminus» Fine Art gallery of Uzbekistan.2017 y.

Organizer of projects:

«SCENOFEST 1» National Gallery of Art. Tashkent.2010

«SCENOFEST 2» National Gallery of Art. Tashkent.2014

«ARTSCENOFEST» International symposium and festival of Art. Uzbekistan 2018

Art director of the film «SHIMA» director-  B. Yuldashev Uzbekistan- Switzerland 2005

Art director of the film «Holy Bukhara» director- B. Akhmedov. Uzbekistan 2006

Art director of the film «Star of Ad- Takhur»(Mirzo Ulughbek) B. Yuldashev Uzbekistan-USA 2016

Art director of the film «Secrets of Tamerlan`s wifes» director- A.Khamrayev, Uzbekistan- England 2018

Art director of the film «Lonely boat» director- N.Tulakhodjaev, Uzbekistan 2019

SEVİNÇ HÜSEYNOVA KAHVECİ

1999-2003 Azerbaycan Devlet Medeniyyet ve İncesenet Universitesi

2003-2005 ADMİU Yüksek lisans(mastr)

2003-2008 Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi Teatro-dekorasiyon (tasarım)Sanatı bölümü.

2007-2014 yıllarında Azerbaycan Devlet Medeniyyet ve İncesenet Üniversitesinde Güzel Sanatlar anabilim dalında öğretmenlik yapmışım.

2010 yılından itibaren Azerbaycan Ressamlar İttifakının üyesiyim.

2015 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı yanında yüksek Mütevelli Heyeti 2015tarihi kararı ile sanat tarihi üzerine Felsefe Doktoru Akademik derecesi almışım.

Resimlerimde genel olarak kadın,kadın ruhunun incelikleri,kırılqınlıkları ve her zorluğa rağmen arzularının ümitlerinin yeşerdiği,karanlıkta işığı bulma hislerine sahip olduğunu göstermek istedim.Resimlerimde kullandığım simgelerle,hayatta karşılaşan duyqusal zorluklar,var olma ,doğum sadakat,zaman,umut,sevgi ve bizleri insan yapan değerleri göstermeye çalıştım.

MÜBERRA BÜLBÜL

Adı-Soyadı: Müberra BÜLBÜL

Eğitim Düzeyi: Doktora

Adres: Kefken, Kandıra, Kocaeli

Tel: +90 531 617 77-80

e-mail: muberrab@gmail.com web:https://muberrabulbul.blogspot.com/

 İstanbul/Türkiye’de doğdu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim Bölümü’nden mezun oldu ve Grafik Tasarım alanında yüksek lisans yaptı.  İstanbul Arel Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde doktorasini tamamlamaktadir. Bu süreçte iki kişisel resim sergisi açtı, ulusal ve uluslararası birçok karma sergiye katıldı, sempozyum ve atölye çalışmalarına katıldı. Halen İstanbul’da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Lise yıllarından itibaren çeşitli basın, reklam, grafik-web tasarımları yapmış ve resim çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir. Sanat alaninda akademik kitabi ve bir şiir kitabi bulunmaktadir. Uluslararasi kultur ve sanat projeleri ve organizasyonlar yapmaktadir.

BARIŞ           SARIBAŞ
(1979,Kemalpaşa-İzmir)

1993-1997 yılları arasında Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde öğrenim gördü. 1997-1998 yılları arasında bir yıl boyunca Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde, Oya Kınıklı, Ünsal Kınıklı, Şemsettin Edeer, Özlem Erbaş, Faruk Uğurlu ve Faruk Atalayer’in öğrencisi oldu. 1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğrenim gördü ve mezun oldu. Burada Mehmet Özer, Erkan Özdilek, Kemal Gürbüz, Zafer Mintaş, Mürteza Fidan, Şükran Mertcan, Mustafa Pilevneli ve Hüsamettin Koçan’ın  öğrencisi         oldu.

İlk kişisel sergisini 2002 yılında Bir Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştiren Sarıbaş, altı ödül aldı, çok sayıda karma ve grup sergilerine katıldı, yurt içi ve yurt dışında workshoplara davet edildi. 2004 yılında Moldova’da, 2005 yılında da Amerika’da bir grup sanatçıyla çalışmalara katıldı.

2003 yılında metnini Sibel Buğdaycı ve Ekrem Kahraman’ın yazdıkları ilk kataloğu Bilim Sanat Galerisi tarafından yayımlandı. 2004 yılında Ekrem Kahraman ile birlikte Atatürk Kültür Merkezinde “Çağdaş bir çıraklık-kalfalık-ustalık denemesi, Kendimize Ait Ovalarda! Kendimize Ait Dağlarda!” adlı ortak bir sergi gerçekleştirdi. Sergiyle birlikte, ustası kabul ettiği Kahraman tarafından “el verme” yöntemiyle ustalığa layık görüldü.

MEHLIKA KOROL

İzmir’de doğdu.1978-1979 Buca Eğitim Enstitüsü Resim bölümünü bitirdi,1987 yılında D.E.Ü.Buca E.F.Resim Bölümünde lisans tamamladı.1995’te Salzburg da Prof. Jacobo Borges Atölyesinde resim çalışmaları yaptı.2002 yılında İzmir Karataş Lisesinden emekli olup aynı yıl İzmir D.E.Üniversitesi Bale Bölümünde Resim ve Sanat Tarihi dersleri verip,2003-2006yılları arasında da D.E.Ü.Buca.Eğitim Fakultesi Resim Bölümünde Resim öğrt.görevlisi olarak çalıştı.2-10 haziran 2012 Tarihinde  İzmir Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri dahilinde canlı performans Resim etkinliğini  Türkiye ve Yunanistan  da gerçekleştirdi, halen  atölyesinde resim çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneğine de üye dir , Türkiye’de ve yurtdışında onlarca karma ve yarışmalı sergiye katılmış ve  kişisel sergiler açmıştır .

Aldığı önemli ödüller ise;

1991- 10.Türkiye Petrolleri A.O Başarı Ödülü,

1992- 9.Esbank Resim Yarışması Başarı Ödülü,

2008-18 Mart Çanakkale Deniz  Zaferi Resim Yarışması   Başarı Ödülü.

Yurtiçi ve yurtdışı koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır

Liana Almyasheva

Personal information

Date of birth: July 12, 1984

Address: 5, Nazir Safarov str. 128200, Tashkent, Uzbekistan

Tel. +998-977030575

Email:  Lianaalmyasheva@gmail.com

 Employment

2009-2020                  Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering,

                                               Lecturer of the painting and drawing.

2020-present time      Kimyo International University in Tashkent (Yeoju Te chnical Institute in Tashkent)

                                    Lecturer and Head of Department “Painting”

Education

2007-2009      National Institute of Arts and Design named after K. Bekhzod. Tashkent

Master’s Degree in Easel Painting department.

2003-2007      National Institute of Arts and Design named after K. Bekhzod. Tashkent

Bachelor’s degree in Easel Painting department.

1999-2003      Republican College of Art named after Benkov. Tashkent        Painting faculty

1991-1999      Secondary school No. 10 named after A.S. Pushkin         General education.

Exhibitions & Achievements

2022                     Participation in the International Birgi Art Symposium

Birgi, Odimis, Turkey

2018                     Participation in the 2-nd International Ch Kalpak Art

Festival, Sarkoy, Tekirdak, Turkey

2018                     Participation in 10th TORUŃ INTERNATIONAL

PAINTING SYMPOSIUM “Malownicza Barbarka” 2018 Torun,

Poland.

2018                                    Participation in the 2-nd international Art Symposium in Adana, Turkey, Week of Turk’s Art.

2017                                    Participation in the International Art Work Shop in Kusadasi, Turkey.  Theme of the 7th International EgeArt Days is the spirit of the Silk Road.

2017                                    Participation in the international plain air in Russia,Viborg town the works  from  this Plain air have exhibiting in different towns in Belarus and Russia.

2016                                     Participation in Summer School in Latvian Christian Academy. Theme of studying “Esthetics of Latvian Identity: Signs in Sacred Art”.

2016                           Participation in the exchange program “Ateler” with Versal’s High School Of Architecture. As a curator of the group

Works were exhibited in the “Week of the art” exhibition held in  Exhibition Hall of Academy of Arts of Uzbekistan. Tashkent.

2015                                     Participation in the international plain air in Belarus, the works from this Plain air have exhibiting in different towns in Belarus.

2015                           Works were exhibited in the “Week of the art” exhibition held in Exhibition Hall of Academy of Arts of Uzbekistan. Tashkent

2014                                    Works were exhibited in the youth art exhibition, exhibition held in the Central Exhibition Hall of Academy of Arts of Uzbekistan. Tashkent

2013                                    Works were exhibited in the “Week of the art” exhibition held in the Central Exhibition Hall of Academy of Arts of Uzbekistan. Tashkent.   Master-class.

Accepted to the Chinese magazine about Uzbek painters.

2013                                    Works were exhibited in the “Week of the art” exhibition held in the Central Exhibition Hall of Academy of Arts of Uzbekistan. Tashkent.

2010                      Participated in Art Plan air “Orzu” Karshi, Bukhara. Uzbekistan

2010                                        Accepted to the book of Academy of Arts of Uzbekistan “Painter about        yourself”

Received a grant from The Elizabeth Greenshields Foundation

2010                     Accepted to the art union of Academy of Arts of Uzbekistan (AAU)

2008                     “The First Personal Exhibition” held in National Institute of Arts and  Design Tashkent, Uzbekistan

2007

Received a grant from The Elizabeth Greenshields Foundation

2007                Accepted to the art union of Academy of Arts of Uzbekistan (AAU)

2006                           “The First Personal Exhibition” held in National Institute of Arts and  Design Tashkent, Uzbekistan

Z. TÜLİN AKKAŞ

RESİM’ le olan yolculuğuma 2000 yılından itibaren Ekrem Kahraman, Barış Sarıbaş, Turan Aksoy ve Neriman Polat atölyelerinde devam ettim.

ODTÜ Ekonomi Bölümü’nden mezun oldum.(1983)

1984-2007 yılları arasında finans ağırlıklı konularda farklı sektörlerde görev aldım.

Resimlerimde rastlantısallığın zeminlerini önemsiyorum. O ana ait fırça darbelerini şekillendirerek yarı –soyut bir dünyada birbirleri ile bağlantılı figür ve nesneleri araştırıyorum. Genellikle çok parçalı olan bu resimlerde bazen bir “kaos”un şekillenmesine bazen bir “dinginlik “ arayışının ifadesine yöneliyorum. Üretim alanı çıkmazlar, arayışlar, keşfetme , farketme,  ve de  nihayetinde  kendimle barışa ulaştığım  bir atmosfere ulaşıyor.

Grup Sergileri:

2004_2006                 Çekirdek sanat bünyesinde 4 farklı karma sergi, İstanbul

2005,2006,2007                     Tüyap Sanat Fuarı _Çekirdek Genç sanat galerisi ile katılım,İstanbul

2008                           Piramid Sanat “Bu Gemi Nereye Gider?” konulu sergi – sergilenmeye değer                                                       eser, İstanbul

2009                            Ressamlar Derneği Sanat Evi  “66 Kadın 66 Yapıt” başlıklı karma sergi,İstanbul

2009                           Deniz Müzesi “Balık” konulu karma sergi,İstanbul

2014                           Akatlar Kültür Merkezi “Seyirlik” temalı Atölye sergisi , İstanbul

2016                           Deniz Müzesi Sanat Galerisi-Karma sergi, İstanbul

2020                           Kadıköy Kaş Sanat Galerisi- Grup sergisi, İstanbul

2021                           Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi, “Tanış Olmak” grup sergisi, Ankara

2021                           Beşiktaş Çağdaş Sanat Kültür Merkezi, “Yolda Olmak “ grup sergisi, İstanbul

2022                           Birgi Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ödemiş, İzmir

2022                           Medaş Sergi Salonu, grup sergisi , Konya                                       

Kişisel Sergiler:

2010                           Vakıfbank Sanat Galerisi, İstanbul

2011                           Ziraat Bankası –İstanbul Tünel Sanat Galerisi

2014                           Ziraat Bankası –İstanbul Tünel Sanat Galerisi

Sosyal medya adresleri:

Instagram        tulinakkas_art

Facebook        Zehra Tulin Dinc Akkas

Web                www.tulinakkas.com

CLEMENS BEUNGKUN SOU

was born in Korea in 1945.I started painting from the age of 7 to high school and majored in architecture at the Institute of Technology in Korea. After working for 5 years at the company that designed “Incheon International Airport”, I went to Vienna in 1978.After starting painting again while working as an architect at the Vienna Architectural Design Office in 1979,I started exhibiting my works at the same time as I entered the Vienna State University of Fine Arts in 1982.Immediately after graduating from Art University,I went to Korea as a university professor and received a doctorate in architectural engineering.I have held 64 individual exhibitions and more than 600 group exhibitions since 1982, until my retirement age at the university in 2010.After retirement in 2010, I have participated in international art workshops more than 170 times in 38 countries.I started an exhibition for the establishment of “ASROPA International Museum of Art” in Korea in 1995 with aut sponser, and hundreds of artists from 100 countries participated, collecting 1,000 works, and the museum is preparing to donate it without conditions. In 2022, ASROPA is preparing for the last ASROPA international exhibition to commemorate the 77th anniversary of Korea’s independence.

Larissa Noury

Bio

Lives and works in Paris, Montmartre.

Architect, designer-colourist & artist she has PhD in Architecture, Polytechnic School, Minsk and LISI & Academy of Fine Arts, Saint Petersburg

PhD in History of Arts, University Michel de Montagne, Bordeaux

Professor of Colour ITECOM ART&DESIGN, Paris

Guest researcher-colourist, Scandinavian Colour Institute, Stockholm

Former Professor of Colour, Department of Applied Arts, Bordeaux & High School of Arts & Techniques, ESAT- Paris

President-founder of CEC “Colour-Space-Culture” International Association

MUSEUMS & COLLECTIONS

 • Museum of Colours, Berlin, GERMANY
 • MS Museum of Art, Mississippi, Grats Décor, San Francisco, USA
 • Ministry of Culture, Abu Dhabi, United Arab Emirates, UEA
 • Ningbo People’s Museum, CNINA                                                                       
 • Kyungpook National University’s Art Museum, Dae-Gu, SOUTH KOREA   
 • Museum of Contemporary Art, ХIAO, MALAYSIA                               
 • Shanghai Lanphoon Museum/Art Center, CHINA                                             
 • Kala Chaupal, Jaipur, INDIA                                                                           
 • Hindiyeh Museum & Irbid City Gallery, JORDAN
 • Museum Yavorov, BULGARY                                                                             
 • National Museum of Sukhareka, KOSOVO
 • Museum of Vine, Paris, FRANCE                                                                              
 • Museum of Modern Art, Paris, GLDF-Grand Loge, Paris, FRANCE                 
 • French Institute Washington, DC USA                                                
 • ARTirana Fondation, ALBANIE
 • Hankuk Art Museum (한국미술관), Seoul,  SOUTH KOREA 
 • Municipality of Ödemis, Turkey
 • Draudacul art foundation, Gostivar municipality, NORTH MACEDONIA

AWARDS

 • Golden Medal of International Lepine design competition, Paris                                    
 • Silver Medal of Academic Society ”Arts-Sciences-Letters”                                            
 • Grant of the Ministry of Culture, National Center of Book – CNL, France                    
 • Great Price of the Union of the Architects, Moscow, Russia                                    
 • Great Price of the Swedish Institute, Stockholm                                                        
 • Great Price of the George Soros Foundation, United States of America

She is author of three books and many articles:

 • “Colour in the city”, 2008,
 • “Symbolic. Colour in the city”, 2010
 • “Symbolic of Colours. Art, Design, Architecture”, 2020.

As a Golden medal of International Lepine Design competition, she was Invited professor by High school of fine Arts and architecture in United States, Egypt, China, Japan, Argentina, Mexico, Italy, Sri Lanka, Korea, India, Emirates, Australia, Malaysia, Spain etc. 

She has done more than 30 solo shows, and group exhibitions. Her artwork is in many private collections and in 18 museums and art foundations over the world.

WebSite :

www.larinoury.fr , www.CEC.larinoury.fr

http://www.lesbavardsdunet2.fr/lesbavardsdunet2larissanoury.html

http://www.lesbavardsdunet.fr/larissanoury.html

www.facebook.com/larissa.noury

Contact by E-mail : larinoury@gmail.com

Sefkat İşlegen

Izmir doğumludur ve Dokuz Eylül Üniversitesi – Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Bölümü’nden mezundur. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde lısans tamamlamıştır. Sanatçı, Uluslararası Plastik Sanatçılar ve Birleşmiş Ressamlar Derneği üyesidir.

Yağlıboya, akrilik, monoprint ve linol calışmaları ağırlıkta olan İşlegen, özellikle baskı çalışmalarında metal ve linol kullanmayı tercih etmektedir.

Bugüne kadar 35 kişisel sergi açan ve birçok yurtdışı sergilere katılan İşlegen’in eserleri, birçok yerli ve uluslararası özel koleksiyonlarda bulunmaktadır ve tüm dünyada pek çok ülkede müzeler, galeriler ve sanat festivallerinde sergilenmiştir.

2018 Boston Masachusses üniversitesınde master class öğrencılerıne linol prınt dersleri vermiştır,,,

REFKI GOLLOPENI

Exhibitions:

Kosovo, Albania, Austria, Turkey, Liechtenstein, Switzerland, Germany , France, Macedonia, Serbia, Croatia, Slovenia, Canada, Argentina , Qatar, South Korea, Cyprus, Columbia and India

The Experience of work in education:

The Experience of work in education: Since 1991 – 1992 he worked at primary school in Studenqan, from 1992 – 1998 in the gymnasium ”Jeta e Re” ate the same time he worked as the collaborators at the Board of Education, as advisers on the subject of Art, the experience of working in Liechenstain teaching supplementary for refuge children since 1999-2000 ,by the year 2000-2002

he worked at T echnical High school ”Skender Luarasi” an Y outh Center ”Fellbach house” since 2002-2015 in this time have very god co0rporation in projects with Adelphy University , New York University, Allen-Stevenson school, in New York and Loyola Marymount University Los Angeles USA. Artistic activity: Illustrations of books and technical preparation of magazine

brochures, heraldry , frescos, mosaics, paintings, sculptures, advertisings designs.

Contests obtained and completed:

The project idea of war victims memorial in Theranda -Suhareka, the design of emblem of the municipal Assembly of Theranda – Suhareka , won the first price for the NBK painting contest. National Bank of Kosovo’s, signature logo of Ben-af wrapping of Sharri milk, first price in terms for logo of Kosovo’s wine , design institute for culture and sports of Kosovo INKUS and this year 2012 was awarded the first price of promotional poster contest for the 100th anniversary of the independence of Albania, and 28 November 2015 was awarded the first price ART Klina. Special avard in the Tirana Water color Bienale 2021

In the year 2018 it is graduated from Global Institute and City’s of Peace the price for Excellence and dedication As A Global Visionary LeaderIn the year 2018 it is

graduated from Global Institute and City’s of Peace the price for Excellence and dedication As A Global Visionary Leader

Is promoter and artistic director of the colony ”Festari” and animation film festival in Theranda

DR. YILDIZ ARUN   

Facebook: Yıldız Arun

Instagram: yildizarun

İzmirli sanatçı  3 solo sergi, heykeltraş arkadaşıyla  2 sergi açtı.  Yurtiçi,  yurtdışı karma sergiler, resim sempozyumları ve çalıştaylarına katıldı.

 2018de Industrial City adlı eseri Fransa’da St. Ettienne Üniversitesince düzenlenen  kongrede kitap kapağı ve afişler için seçildi.  2018, 2022 Amazonlar, 2019 Amazonlar ve Titanlar Uluslararası Resim sergisi, 2022 Kırılgan Gerçeklik uluslararası resim sergisi ve 2022 Ödemiş Birgi Uluslararası Sanat Sempozyumu  küratörü ve sanatçısıdır.

2019’da Belgrad Uluslararası Estetik Kongresinde sanatçının resimleri hakkında bildiri sunuldu. Ayrıca Belgrad’ta yayımlanan Journal of Art and Media dergisinde   sanatçının resimleriyle ilgili bir makale yayımlandı.

YILDANUR KETENCİ/İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜN ÖTESİNDE

İyilik ve Kötülüğün Ötesinde…
‘ Nasıl da kendi zamnınımıza sığmaz oluruz kimi zaman.Geçmiş ile gelecek, iyi ile kötü, özgür irademiz ile hakikat arasında…
 Bir o yana bir bu yana savrulup, dururuz! Nedir nihai hedef ya da var mıdır böyle bir şey? Varsa, iyilik için kutsala ihtiyaç duymayan insan, zamanın tozunu üzerinden atmış demektir’ (Atilla Yavuz)
 
 
YILDANUR KETENCİ ÖZGEÇMİŞ
                                     
İzmir’de doğdu. 
1990 – 1995              İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Heykel Bölümü’nden mezun oldu.
 
SERGİLERDEN SEÇMELER
 
1996                            Rotary Sanat Galerisi – Solo Sergi – İzmir
1997                            Eylül Sanat Galerisi – Solo Sergi – İstanbul
1999                            Stockholm Art Fair – İsveç
2000                            İzmir Resim Heykel Müzesi – Solo Sergi – İzmir
                                      Passion Sanat Galerisi – Solo Sergi – İstanbul
2003                            İşbankası Sanat Galerisi – Solo Sergi – İzmir
2008                            Akadeğilmi Grup Sergisi – TÜYAP – İstanbul
2009                            Karşı Sanat Çalışmaları (My name is Casper) – İstanbul
2011                            Sofa Art Fair – New York
                                      Armaggan – Grup Sergisi – İstanbul
2017                            Galeri A – Solo Sergi – İzmir
2019                            Ege Art Days – Grup Sergisi – İzmir
2021                            Sanat ve Antika Fuarı – Bodrum