Yudum Akkuş/Selma Karaahmet Balcı/Özlem Ayvaz-Yolculuk Güncesi

“YOLCULUK GÜNCESİ”

Gündelik hayatın, kimlikleri manipüle edici tavrı karşısında “an” da kalmak adına çıktığımız bu yolculuk, geçmişin kümülatif AN’larından oluşan ANI’ların benliğimizle ve üretim pratiğimizle olan diyaloğundaki deneysel bir keşif yolculuğudur. Zaman zaman içsel bir etkileşime, yol aldıkça da mekâna, bedene ve zihne ait birer sembole dönüşür bu yolculuk. Tam da şu anda, belleğe yeniden dalma eylemi bizlere; var olan mevcut gerçeklik ile içsel yolculuk arasındaki kesitte bilinç üstü bir deneyim sunar.  

“Yolculuk Günceleri” isimli grup sergisinde üç farklı sanatçının, üç farklı karaktere sahip eserlerinin odağında bu yolculuğun değişim, dönüşüm ve başkalaşım sürecinin temsilleri yer almaktadır.

 Biraz gerçek, biraz kurgu…

Özlem AYVAZ

2000 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı yıl içerisinde yüksek lisans eğitim-öğretimini tamamlamak amacı ile Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 35. Madde ile görevlendirildi. 2001-2004 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon (Çizgi Film) Bölümünde görev yaptı. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Animasyon (Çizgi Film) Bölümünde yüksek lisansını birincilikle tamamladı. 2016 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini tamamladı. 2017 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Animasyon Anasanat Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak atanan Özlem AYVAZ , birçok kişisel ve karma sergiye katılarak sanatsal etkinliklerini sürdürmüş aynı zamanda ulusal ve uluslararası çeşitli sempozyumlara da katılım göstermiştir.

Selma KARAAHMET BALCI

Selma Karaahmet Balcı, lisans eğitiminin üçüncü yılı boyunca Fransa’da Ecole Nationale Superieure d’Art de Bourges’ da  öğrenim görmüş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği’den 2008’de mezun olmuştur. 2011 yılın da aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamlayarak doktora eğitimine başlamış ve araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2016 yılında doktora eğitimini tamamlayan sanatçı, bir çok ulusal ve uluslar arası kişisel ve karma sergiye katılarak sanatsal etkinliklerini sürdümektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği  Anabilim Dalında Dr. Öğretiim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Yudum AKKUŞ

1985 doğumlu sanatçı Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği’den 2006’da mezun oldu. 2009 yılın da aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanatçı 2012-2015 yılları arasındaki doktora eğitimi sırasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Eğitimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Şu anda D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Umur Türker/Kırlangıçlar

 

Dostluğun ve şefkatin simgesi olan kırlangıçların, yaşamı, umudu ve sevgiyi yeniden canlandırdığı düşünülür. Birçok kültürde kutsal sayılan bu kuşun insanları kazadan ve beladan kurtardığına inanılır. Kırlangıç, eski Türk ve Çin uygarlıklarından antik çağ denizcilerine kadar uzanan gizemli efsanelere konu olmuştur. Yuva yaptığı yere talih getirdiğine de inanıldığı için, Uygur Türklerinin evlerinin çatısına ve kapı önlerine kırlangıçlara özel yuvalar hazırladıkları bilinir.
 
Kutuplar hariç dünyanın hemen her yerinde yaşayabilen kırlangıcın yüz farklı türü vardır ve bunların yetmiş
KIRLANGIÇLAR  
 dokuz tanesi tanımlanmıştır. Narin, parlak tüylü, güzel öten ve hızlı uçan kırlangıcın karnı beyaz, gerdan ve alnı kızıl kahve, kuyruk, baş ve kanatlarıysa kuzguni siyahtır. Kil, çamur ve saman gibi malzemelerle oluşturdukları çanak şeklindeki sağlam yuvaya, dişileri tarçın renginde dört beş yumurta bırakır; sonra da eşler sırayla kuluçkaya yatarlar. Ebeveynlerinin getirdiği sinek ve böceklerle beslenen yavrular, iki hafta içinde gelişerek yuvadan uçarlar. Yaz sonunda günler kısalıp böcekler azalınca, ilkbaharda dönmek üzere kışı geçirecekleri sıcak diyarlara doğru göç ederler.
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ
 
1945 yılında Çanakkale Umurbey’de doğdu. 1965 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi. 1975-1978 yıllarında devlet bursuyla gittiği Paris’te Ecole Nationale Superieure Des Beaux Arts’da resim uzmanlığı, Ecole Des Hautes Etudes en Siciences Sociales’te sanat sosyolojisi (maitrise) çalışması yaptı. 1989-1990 yılları arasında Fransız Hükümetinin sağladığı bursla Fransa, Hollanda, Almanya ve İtalya’da modern sanat müzeleri ve sanat eğitimi yüksek öğretim kurumlarında araştırma ve çalışmalar yaptı. 
 
1978-1998 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 1998’den sonra da Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yaşar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim
UMUR  TÜRKER  
üyeliği yapan Umur Türker, başta Fransa ve Hollanda olmak üzere otuzun üzerinde kişisel sergi açtı. Onlarca karma, grup ve yarışmalı sergiye katıldı; başta Devlet Resim Heykel ve DYO olmak üzere önemli yarışmalardan sekiz ödül aldı. Türk Resmini temsilen Rusya (Moskova), Japonya (Tokyo), İspanya (Madrid) ve İtalya (Roma)’da önemli karma sergilere katıldı. Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan ve İtalya’daki özel koleksiyonlarda ve Türkiye’deki kamu kurumları, bankalar, özel koleksiyonlar, Ankara ve İzmir Devlet Resim Heykel Müzeleri, Anadolu ve Gazi Üniversiteleri Müzeleri ile Selçuk Yaşar Resim Müzesinde yapıtları bulunmaktadır. Sanatçı, İzmir Karşıyaka’daki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Meral Koraltan/Ben O’yum!
Ben O’ yum!
İnsan, istemeye doyumsuz bir varlıktır. Açgözlü talepkarlığını bastıracak tinsel bir dinginliğe ve yüksek bir bilgeliğe ulaştığını düşündüğü anlarda dahi ruhunun derinliklerinin bir yerinde hala açgözlü bir parçası sessiz çığlıklar ile istemeye devam eder.
O açgözlü parça gördüğü, duyduğu, bildiği herkesi kıskanır, herkes olmak ister…
Bir yönetici,
Bir bilim insanı,
Bir model,
Bir entelektüel,
Bir yazar,
Bir müzisyen,
Bir oyuncu,
Bir aşık,
hatta…
Bir sanatçı…
Yetinmek istemeyen insan özü, her kimliğe bürünebilir. Her kimliği taklit edebilir. Kendi karakterini de ardına saklayabileceği her maske onun için satılık bir metadır.
Günümüzde teknolojinin nimetleri de insanın bu kimlik açlığını besleyen el oldu. İllüzyon oyuncakları ile yaratılmış sanal ve sosyal mecralarda daha önce hiç bilmediği veya ulaşılamaz olarak gördüğü kişilerle tanışabiliyor. İnsan, yeni evrenlerin içinde özendiği ve özeneceği yeni rol modellerini sadece tanımakla kalmıyor onlarla konuşuyor, tartışıyor, kızıyor hatta pervasız ve umarsızca linç edebiliyor. Bir noktadan sonra da artık o rol modelleri ile aynı düzlemde olduğunu söyleyebiliyor.
Hangi sosyal çevre içinde yaşıyor olursa olsun, insan, sanal evrenlerin yardımıyla da kimlik alternatiflerinin sonsuza ulaştığı bir zamanda, artık hiçbir durumda olduğu kimliği sevip, özümseyip kabullenmek istemiyor. Onun yerine başka kimlikleri kendininmiş gibi sahipleniyor. Her birini hızlıca tüketip bir diğerine geçiyor.
Ve her döngüde Tanrının ona sunduğu gerçekliği istemeyip yeni bir gerçeklikte yaşamayı dileyen insanoğlu, yeni maske ve avatarlarının ardından, birbirlerine naifçe dönüp gülümseyerek;
“Ben O’yum.” diyor…
 
 
BİYOGRAFİ:
 
1979 Yılında Diyarbakır’da doğdu
İlk Orta ve Lise Öğrenimini İzmir’de tamamladı.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünü tamamladı.
2010-2014 Yılları arasında MEB’de Görsel Sanatlar-Teknoloji Tasarım Öğretmenliği yaptı.
Yurt içi, yurt dışı kişisel ve karma sergiler ile workshop katılımları olan sanatçının,
4.Ulusal İzmir’in Renkleri Resim Yarışması,
Ege Üniversitesi 5. Uluslararası “Egeart” Sanat Günleri Genç Sanat Yarışması,
Macaristan V. Balaton Salon Uluslararası Küçük Formatlı Eserler Bienali olmak üzere iki ödülü olan sanatçının eserleri özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.
İzmir’de Meral Koraltan Vuran kişisel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
 
Katıldığı Sergiler


Kişisel Sergiler
 
2010 Yılında Çeşme Kalesi Sanat Galerisi’nde kişisel resim sergisi açtı.
2014 Yılında İzmir Kültür Sanat Merkezinde kişisel resim sergisi açtı.
2014 Alaçatı Bashaques’ Concept Store/Gallery de kişisel resim sergisi açtı.
2015 Yılında İzmir Üniversitesi Necdet Doğanta Sanat Galerisinde kişisel resim sergisi açtı.
2017 Yılında İzmir GT Art &Interiors Sanat Galerisinde kişisel sesim sergisi açtı.
2018 Yılında İzmir Bortar Etkinlik ve sanat Alanında kişisel resim sergisi açtı.


Karma Sergiler


2003 Yılında Çeşme Aya Haralambos Kilisesi karma resim sergisine katıldı.
2009 Yılında Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Dünya Kadınlar Günü” karma resim sergisine katıldı.
2009 Yılında “1. Ulusal Sesan Serbest Sanatçılar Yarışması” karma resim sergisine katıldı.
2012 Yılında Kırmızı Ardıç Kuşu Sanat Galerisi’nin düzenlediği “19 Mayıs Alaçatı Genç Sanat Günleri” karma resim sergisine katıldı.
2013 Yılında “4.Ulusal İzmir’in Renkleri Resim Yarışması” yağlıboya ve akrilik dalında, “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Özel Ödülü” sergisine katıldı.
2013 Ege Üniversitesi “5. Uluslararası Egeart Sanat Günleri Genç Sanat Yarışması” sergisine katıldı.
2014 Yılında “5.Ulusal İzmir’in Renkleri Resim Yarışması” karma resim sergisine katıldı.
2015 Yılında ”Ekim Geçidi 14 Çağdaş Sanat ve Tasarım” sergisine katıldı.
2016 Yılında “Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası Mail Art Bienali” sergisine katıldı.
2016 Yılında “Macaristan V. Balaton Salon Uluslararası Küçük Formatlı Eserler Bienali” sergisine katıldı.
2016 Yılında İzmir GT Art &Interiors Sanat Galerisi’nde karma resim sergisine katıldı.
2016 Yılında İstanbul Sanatgezgini Kuruçeşme Galerisi’nde karma resim sergisine katıldı.
2016 Yılında Ankara Galeri Soyut ‘’YENİ ARALIK’’ proje sergisine katıldı.
2018 Yılında Anatolıa Online Müzayedelerine katıldı.
2018 Yılında Bortar etkinlik sanat alanında resim sergisine katıldı.
2020 Yılında Portakal Çiçeği UPSK ”Bulaşıcı Olan İyiliktir” projesine katıldı.
 
 

METİN ÜNSAL / HAYALET ŞİDDET

Küratörlüğünü Rafet Arslan’ın üstlendiği Metin Ünsal, “Hayalet Şiddet” adlı sergi 3-31 Mart İzmir Sanat, 4 Mart 2 Nisan GaleriA Güncel Sanat Merkezinde izleyiciye sunulacak. Sanatçı Metin Ünsal 2016 yılından beri tüm canlılara, özellikle kadına yönelik eril şiddetin ruhlarda yarattığı hasarın izlerini sürüyor.
Hayalet ile Yüzleşmek
Yaşam nefestir, candır, ışıltıdır. Onun karşısında ise yok oluş güçleri vardır, yaşayana karşı nefret duyan. Bu nefret de sıklıkla kontrolden çıkmış şiddete dönüşür. Şiddetin genellikle gizli kapaklı icra edildiği sanılır, ama artık o şiddetin hem ulu orta icra edilip hem de görünmez hale getirildiğine sık sık tanık oluyoruz. Kuşkusuz iyilik gibi kötülükler de birbirini mıknatıs gibi çeker. İyilik nasıl kendi benzerleri ile dayanışma içindeyse, kötülükler de kendi aralarında dayanışma halindedir. Birinden yaşam, birinden hiçlik akan iki ırmak gibi.
Şiddet doğaya, hayvana, insana, başka bir deyişle yaşama yönelir. Kadına, çocuğa, farklı oluşlara, varoluşlara, tercihlere, yaşamlara, kendi gibi olmayanlara yönelir şiddet. Uluorta cereyan etse de perdelenir, gizil kılınır, hayalete dönüşür, daha doğrusu dönüştürülür. Hiç beklenmeyen bir anda, yerde, kişide nüksedip onu ele geçirir. Aramızda sessizce dolaşıp her yerden çıkıveren bir hayalettir artık şiddet.
Sanatçı Metin Ünsal, 2016 yılından beri eril şiddetin ruhlarda yarattığı hasarın izlerini sürmektedir. Başlangıçta son derece naif konumda olan ruhlarda zamanla yaşanan tahribatı farklı sanatsal ifadeler aracılığı ile görünür kılar. Bu süreç içinde üretim pratiğini, konuşma ve basılı yayın gibi faaliyetlerle desteklenmiş bir dizi sergiye dönüştürmüştür. Bu kapsamda her sergi, yeni eklenen üretimlerle farklı şehirlerde de sanatçının temel derdini görünür kılar.
Şiddet ve ayrımcılığa uğrayan kadınların mücadelesinde önemli bir tarih olan 8 Mart’ı da içine alan bir dönemde Galeri A ve İzmir Sanat’ta eş zamanlı açılan iki sergi, Ünsal’ın projesini yeni bir aşamaya taşıyor. Sanatçının şiddetin ruhlarda yarattığı acı katmanlarını ifade eden yeni resim, heykel ve mekân düzenlemelerini “Hayalet Şiddet” başlığı altında yan yana getiriyor. Şiddet faillerinin yaratmak istediği boşluk, sessizlik, kanıksama iklimine karşı sesin büyümesine sanatsal bir katkı sunmak, hayaleti ifşa etmek için. 
 
Rafet Aslan
 
Sanatçı Bildirisi Metin Ünsal
Hayatı, cevap veremediğimiz birçok soru ile yaşıyoruz. Bu sorulardan biri de insanın neden bu kadar çok şiddete başvurduğudur. Peki; insanın insana, insanın hayvana ve insanın doğaya uyguladığı şiddeti azaltmak ve yok etmek için neler yapmalıyız? Eğitim, sevgi, aile ve kültür gibi çok başlıklı bir çözüm reçetesi olan bu yolda, hepimizin yılmadan mücadele etmesi ve idarenin bu iklimi yaratması gerekiyor. Ben, ortaya çıkacağı anı bekleyerek yaşayan bu dürtüyü yok etmek amacıyla, ilk önce eril güç ve otoritenin tüm canlılara yönelik şiddetini ve ayrımcılığını durdurması gerektiğine inanıyorum. Bu sorumsuz ve keyfi davranışlar, sonuçlarını asla kabul edemeyeceğimiz çirkinliklere, gözümüzle göremediğimiz acılara, onarılamayacak derinlikte yaralara ve zarar görmüş ruhların oluşumuna sebep olmaktadır. Bu sergi serisi de dünyada ve ülkemizde şiddete maruz kalan canlıların, özellikle kadınların, bebeklikten başlayan ve art arda biriken acı katmanlarından oluşmuş ruhlarının metaforik biçimlerini izleyerek, acılarını ve çaresizliklerini, kendinizi onların yerine koyarak hissetmeniz ve içselleştirmeniz içindir. “Erkek olmaktan utanç duymayacağımız bir toplum için…”
METİN ÜNSAL
b.1958, İstanbul 1958 yılı İstanbul doğumlu Metin Ünsal; ilk, orta ve lise öğrenimini Nişantaşı Işık Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik bölümünden mezun olmuştur. 1977 – 1980 yılları arasında temel sanat eğitimini aldıktan sonra çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışında sürdürmüştür. İlk kişisel sergisini 15 yaşında gerçekleştiren Ünsal, kişisel sergilerinin yanında bir çok karma sergiye katılmıştır. Yerli ve yabancı çeşitli koleksiyonlarda yapıtları yer alan sanatçı aynı zamanda bazı şirketlerde ‘Sanat ve Tasarım Danışmanlığı’ görevi de üstlenmiştir.  Ünsal, çalışmalarını Ortaköy ve Bodrum’da yer alan atölyelerinde sürdürmektedir.
KİŞİSEL SERGİLER

2021      Boşlukta
Galeri Işık, İstanbul

2020      Bedel
44 A Sanat Galerisi, İstanbul

2019      Hasar
ATONAL 9 Solo, Barın Han, İstanbul

2014      Okyanus
Sanatçı Atölyesi, İstanbul

2013      Varoluş Şifreleri
Galeri Işık, İstanbul

2012      Yaşam Sözleşmeleri
Nurol Sanat Galerisi, Bodrum

2012      İmgeler Atlası
Ekavart Galeri, İstanbul

2010      Blue Monday
Les Ottomans, İstanbul

2010      Yaşamdan Notlar II
Galeri Selvin, İstanbul

2001      Galeri Selvin Ankara

2000      Coşku Sanat Galerisi, İzmir

1996      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul

1995      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul

1994      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul

1993      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul

1992      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul
 
1990      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul

1989      Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul

1980      Hobi Sanat Galerisi, İstanbul

1979      Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

1973      Anadolu Kulübü, İstanbul
SEÇİLMİŞ KARMA SERGİLER

2019      Hasar
ATONAL 9 Solo, Barın Han, İstanbul

2005      FMV Yolu Işıktan Geçenler Sergisi
Gallery Işık, İstanbul

2005      Boğaziçili Sanatçılar Sergisi
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

1998      Boğaziçi Mezunlar Derneği Sergisi
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

1993      İ.Y.İ. K 50. Yıl Sergisi
İstanbul
 

Arjen Baş/ CÊWÎ

ARJEN BAŞ, DAHA UFACIKKEN KEÇE YORGANINDAN ANNESİNE PATİK DİKEN,
AİLESİYLE MARDİN’DE YAŞADIĞI EVİ BOYDAN BOYA DESENLERİYLE BOYAYAN BİR
GENIE. KARDEŞİYLE DOĞDU; ANCAK ÇOK GEÇMEDEN ONU YİTİRDİ. ARJEN,
YALNIZ BİR İKİZ OLARAK YAŞIYOR. MODA OKUDU, OKUL HAYATI BOYUNCA ÇEŞİTLİ
ÖDÜLLER ALDI. ERKEN YAŞTA ABİYE VE GELİNLİK FİRMALARINDA ÖNCE ASİSTAN
SONRA BAŞ TASARIMCI OLARAK ÇALIŞTI. SANATÇININ MALZEMEYE OLAN İLGİSİ
VE DÜŞKÜNLÜĞÜ, TASARIMDA ANLATIMSAL BİR ÜSLUPLA BİRLEŞİR. ÖYLE Kİ
İZMİR GALERİ A’DAKİ İLK PERFORMATİF SERGİSİ CÊWÎ’DE BU ANLATILAR GİDEREK
BERRAKLAŞIYOR, BEDEN VE KIYAFETİN BULUŞTUĞU YERDE KRİSTALİZE
OLUYOR. CANLI MODELLERİN HER BİRİ AYRI BİR HİKÂYEYİ GİYİYOR. BU
TEMSİLİYET SANATÇININ KİŞİSEL TARİHİNDEN İZDÜŞÜMLERİ GÖSTERGELERE
DÖNÜŞTÜRÜYOR. KIYAFETLER BİR TASARIM NESNESİ OLMAKTAN ÇIKARAK
ESTETİK BİR VAROLUŞA KAVUŞUYOR. ARJEN BAŞ’IN SERGİYE VERDİĞİ İSİM
“CÊWΔ KURMANCİ DİLİNDE İKİZ ANLAMINA GELİYOR. BU İSİM KARDEŞİYLE BİR
BÜTÜN OLMAYI İŞARET ETSE DE YALNIZLIĞIN, TERK EDİLMENİN, SESSİZ BİR
YASIN DAMARLARINDA GEZİNİYOR. PERFORMANS VESİLESİYLE SANATÇI, İKİZİ
MEHMET’İ YÂD EDİYOR.

TASARIMCI/ARJEN BAŞ

Arjen Baş, İzmir ve İstanbul’da çalışmalarını sürdüren genç bir tasarımcı. Tasarımcının ilk kişisel sergisi Cêwî adıyla İzmir Galeri A
içerisinde bir hafta süre ile sergilenecek. Hazırlanan kıyafetlerde farklı malzemelerin bir arada kullanılması ve tasarımların 8 manken tarafından performans ile sunulması planlanıyor. Sergi; video, enstalasyon ve çağdaş sanat ögeleri barındırıyor. Tasarımcı aynı zamanda, hazırlık, üretim ve sergi aşamalarını dijital ortam içerisinde kayıt altına alarak
serginin devamlılığını ve gelişimini sürdürmeyi planlıyor.

Gürkan Baltacılar/Painting And İmprovisation

“Painting and improvisation” Gürkan Baltacılar tarafından düşünülen ve tasarlanan “aynı anda” resim ve müzik yapma yöntemidir. 1968’de resim 1971’de müzik çalışmaya başlayan sanatçı uzun yıllar hayal ettiği iki disiplini birleştirme düşüncesini, 2020 Pandemi döneminde gerçekleştirdi.Bu eylem önceden bir ressam ve bir (veya birkaç) müzisyen tarafından ayrı ayrı kişilerin denediği Bir performans olarak biliniyor.
BİYOGRAFİ:
Gürkan Baltacılar, 1956 yılında İzmir’de doğdu. Kendi kendine 1968’de resim, 1971’de müzik çalışmaya başladı.1972’de “Çatı1972”isimli grubunu kurdu. Sonraki yıllarda yaptıkları müziğin dünyada “Free improvisation” adıyla tanımlanmış olduğunu öğrendi. Resim ve müziği hiç bırakmadan 1980’de Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

MASALI KİM DOKUR?

MASALI KİM DOKUR?: Masalın Giysisi, Giysinin Masalı – Sergi, Masal Anlatımı
 
Biz masalcılar, “masalın ipi”nden bahsederiz. Masalın ipi, sözcükleri birbirine bağlayarak herkesi içine alan bir doku, bir giysi oluşturur.
 
Bazen bütün hayatımı, bölük pörçük parçaları birleştiren onlara anlam katan bir ipe dizilmiş olarak hayal ederim. Sanki bir teyel ipi, ben de dünyayı dikip birleştirerek hayal ederken arkamda hikayeler bırakan bir iğne gibiyim. İpliğim bazen başkalarının  dikişini de keser; bir ip, dolana dolana bütün dünyayı yeni hikayelerde birleştirir, sanki yaşamak dikiş dikmektir, dikiş dikmek bir hikaye anlatmaktır.
 
“Asıl mucize, eğiren her kadının önündeki biçimsiz kitleden ortaya bir ip çıkarmasıdır, böylece dünyayı birleştiren malzeme oluşur, balık ağı da, gecelik de ondan yapılır.” Dokuyan ya da anlatan kadın, biçimsizlikten biçim, parçalardan süreklilik, bölük pörçük olaylardan hikaye ve anlam doğurur. Yani anlatıcı da eğiren ve dokuyan biridir ve hikaye, yaşamlarımız arasında dolanarak bizi hem birbirimize hem de geçmemiz gereken yollar gibi görünen amaç ve anlama bağlar. İmgelerle dokunan hayal gücümüz herşeyi giydirir.
 
Çocukluğumdan beri giysilerle uğraşmayı, dikişle bir şeyleri birbirine bağlamayı, renk renk dokumayı, giyinmeyi giydirmeyi sevmişimdir. Şimdi büyüdükçe ve dokumanın, birleştirmenin, giydirmenin farklı anlamlarıyla karşılaştıkça, tüm dünyaya kocaman renk renk bir barış giysisi dokuyasım var. Çok yakışırdı değil mi, masallar da bunu anlatıyor zaten; farklılıkları, değişik renklilikleri bir arada tutacak bir iyilik ipliğini, bir hoşgörü giysisini…
 
Masallarda buluşmak üzere..
 
 
BİYOGRAFİ: Günnur Başar
 
Uzm. Dr. Günnur Başar; 1980de Bornova Anadolu Lisesinden 1987’de Ege Tıp fakültesinden mezun oldu.
1992’de Aile Hekimliği İhtisasını tamamlayıp Almanya’nın Köln şehrinde Genetik alanında doktora yaptı. Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli hastanelerde doktor olarak çalıştı. İlaç sanayiinde araştırmacı ve yönetici olarak çalıştı.
Psikodrama, sanat terapisi, aile dizimi terapisi (sistemik fenomenolojik yaklaşım) eğitimleri aldı. Yaklaşık 10 yıl yurt dışında alternatif tıp ve enerji tedavileri konusunda çeşitli eğitimler aldı. Kanser hastalarıyla gönüllü çalışmalar yürüttü. Makale ve yazıları çeşitli dergilerde yayınlandı. 2007 yılında halen başkanlığını yürüttüğü “Homeopati Derneği”ni kurdu, homeopati alanında Sağlık Bakanlığında çeşitli komisyonlarda görev aldı.
2008-2013 Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümünde “Sanat Terapisi” dersleri verdi. Seramik ve El Dokuması eserlerini sunduğu Çeşitli sergiler açtı, masal performanslarına katıldı. Şu anda akademik kökenli bir “şifacı” olarak çalışıyor, gönüllü terapi destek grupları yürütüyor, 2017de, alternatif tedavi yaklaşımını anlatttığı ‘Homeopati ile Bir Şifa Yolculuğu’ adlı bir kitabı ve hikayelerini topladığı “Dışımızdakiler, İçimizdekiler” adlı öykü kitabı bulunuyor. Yeni kitabı “Corona Günlüğü” de yolda..

Duygu-İz
Duygu-İz
Süeda İkizoğlu, bir düşünce deneyimi gibi gerçekleşen yaratım sürecinde duygularıyla yüzleşmek için bize mecazen konuşan işlerini sunar. İçsel tanıklıklarından yola çıkarak kurduğu düşsel bir atmosfer içinde yeni kimlikler yaratır. Resimlerinde yer alan her bir sahne kişiliğin ve canlılığın izleriyle işaretlenmiş gibidir. Boşlukta yaratılan sahnede sözleri uçurmak, konuşturmak, idealize edilmiş olanla tamamlamaya çalışmak sürecin özetidir.
Kendi deyişiyle “Resim, duygu dünyasına dair izler barındıran duyumsal bir alandır. Duygular resme özgü bir düşünce deneyimi olan yaratım sürecinde resimsel formlara dönüşür. Yaşamın bizde bıraktığı izlerin formları olan ‘duygu-iz’ler, fırçanın tuvalde bıraktığı her darbede bizi gerçekliğimizle yeniden yüzleştirir.”
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğrt. Üyesi Emel BAŞARIK AYTEKİN
 
BİYOGRAFİ: Süeda İkizoğlu
 
 1983 yılında, İstanbul’da doğdu. 2002’de İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2002-2010 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Santlar Fakültesi Resim Bölümünde eğitim gördü. 2005’te Erasmus Öğrenci Değişim Programına katılarak Universidad Politecnica de Valencia Resim Bölümünde resim, heykel ve litografi dersleri aldı. 2012’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüne girdi. 2013’te, hâlen çalışmakta olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı ve aynı üniversitenin Resim Anasanat Dalı Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2017’de Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programına başladı. Çeşitli ulusal ve uluslararası sergi, sempozyum gibi etkinliklerde eserleriyle yer aldı.
Ödüller:
2009 İpek Ahmet Merey Resim Yarışması, Başarı Ödülü
2009 Türk Kalp Vakfı Resim Yarışması, Mansiyon
2007 Türk Kalp Vakfı Resim Yarışması, Birincilik Ödülü